[Home Page]

Stanovisko děkanů technických fakult

Praha, 17. 5. 2011: Na setkání děkanů technických fakult ČR se sešlo 27 děkanů a na svém setkání se dohodli na stanovisku:

• Pozorně sledujeme situaci českého vysokého technického školství a považujeme ji za neadekvátní pro rozvoj společnosti a dlouhodobě neudržitelnou.
• Předložený věcný návrh zákona o vysokých školách tuto situaci neřeší, naopak představuje zásadní ohrožení úrovně vzdělanosti v České republice.
• Obáváme se, že je v něm skryta hrozba omezení akademických svobod, potenciální možnost privatizace veřejných prostředků na vzdělávání a účelové zneužití akademické sféry.
• Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit Asociaci děkanů technických fakult jako platformu pro jednání o zásadních otázkách reálné podpory technického vzdělávání.
• Reforma systému vysokého školství musí obsahovat tyto zásadní principy:

1) Akademické svobody
Autonomie akademické sféry je po dlouhá staletí chápána jako základní podmínka svobodného rozvoje kritického myšlení, která rozvíjí vzdělanost lidstva i v dobách společenských a politických zvratů. Totalitní režimy 20. století vždy likvidovaly akademické svobody. Obáváme se likvidace či omezení této autonomie v podobě oslabení vysokoškolských institucí při volbě představitelů akademických obcí i v dalších pravomocích.
2) Kvalita vzdělání
Vysokoškolské vzdělání vyžaduje soustavnou péči o jeho kvalitu, které lze dosáhnout pouze respektem k tradičním hodnotám a dlouhodobým úsilím, nikoliv rychlými administrativními direktivními zásahy ani vytvořením volného prostoru pro čistě komerční zájmy. Obáváme se dalšího snižování kvality, které je obsaženo v aktuálním věcném záměru zákona o vysokých školách.
3) Podpora technického vzdělávání
Stále více se projevuje nedostatek vysoce kvalifikovaných pracovníků v různých technických oborech. Požadujeme reálnou podporu k vytvoření ekonomických podmínek na vysokých školách pro vzdělávání dostatečného počtu technických odborníků na našich fakultách v kvalitě požadované praxí.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 24 000 studentů. Pro akademický rok 2010/11 nabízí ČVUT svým studentům 100 studijních programů a v rámci nich 385 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

ČVUT se v roce 2010 umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times. Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 17.05.2011
ID článku: 4005


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server] Školství [Pošta]