[Home Page]

Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v roce 2010 publikaci „Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883“ autorek Annamárie Jankó a Bronislavy Porubské. V úvodu je uveden průběh, použité prostředky a hodnocení I., II. a III. vojenských mapování uskutečněných na Slovensku s podrobnými popisy, klady mapových listů, vysvětlivkami a použitými značkovými klíči s připojením barevných ukázek vybraných listů z I. a II. mapování a černobílých listů z III. VM. Jsou připojeny také základní informace o tzv. IV. a V. vojenském mapování, o jejich průběhu a výsledcích.
Přiloženo je CD s hlavními texty a reprodukcemi map.


Publikace má výraznou estetickou hodnotu, je doporučena pro studium kartografického obsahu VM a současně také geografie tehdejší krajiny. Pro zpracování publikace byly mapy poskytnuty v letech 2004-2005 Vojenským historickým ústavem a muzeem v Budapešti (Hadtörténeti Intézet és Muzeum).

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 20.06.2011
ID článku: 4019


Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
[Server]
Kartografie
Historie Přečtěte si
[Pošta]