[Home Page]

Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.

20. září 2012 se bude v Třebíči konat seminář Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XVIII.

Účast nám přislíbili - Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., doc. JUDr. Ivana Průchová CSc., Ing. Petr Polák, JUDr. Eva Barešová, Ing. Jan Kmínek, Bc. Pavel Doubek a Ing. Tomáš Holenda

Přednášející se budou ve svých příspěvcích zabývat aktuálními otázkami stavebního práva, věcnými břemeny liniových staveb, katastrálním zákonem. Z technické praxe budou řešeny otázky zabývající se problémy se zápisem geometrických plánů a kvalitou geodetických prací předávaných na katastrální pracoviště. Dále se budou přednášející zabývat informačním systémem územní identifikace a registrem územní identifikace adres a nemovitostí. Seminář má ve svém podtitulu "diskusní" což znamená, že v závěru budou přednášející odpovídat na dotazy účastníků semináře.

Dotazy týkající se výše uvedených příspěvků lze již nyní posílat na adresu: spolzem@email.cz.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 22.05.2012
ID článku: 4150
další informace:www.spolekzememericubrno.cz
csgk.fce.vutbr.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 12-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]