[Home Page]

Galerie KMD

Mírovka (okres Havlíčkův Brod) – napřímená silnice vede po soukromých lesních pozemcích bez odpovídajícího zákresu na katastrální mapě.

k.ú. Mírovka [695769], KP Havlíčkův Brod, druh mapy KMD (2011), vlastnické právo parcelní čísla 1015/1, 929/6 a 928/1 S. Dvořák, Město Havlíčkův Brod, J. a E. Satrapovi.

Y = 665 340 X = 1110 070

Link nahlížení do KN:

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=3942792601&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Datum zveřejnění: 20. 10. 2013

redakce

vyvěšeno: 27.09.2013
poslední aktualizace: 22.04.2014
ID článku: 4347


Z časopisu Zeměměřič č. 13-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]