[Home Page]

Neznatelná hranice - konec diskuse

Abych utnul diskusi o výkladu pojmu neznatelné hranice (§81, odst.3, KatVyhl), který se v konferenci Katastr a na Webu Zeměměřiče snažilo několik kolegů vysvětlit, věnoval jsem čas i peníze (448 Kč) a obrátil se na několik chytrých hlav z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Věřím, že již nikdo nebude jejich vyjádření rozporovat :-)) a nevznikne stanovisko v rozporu s tímto.

Při budoucí novelizaci KatVyhl bych doporučoval, obrátit se na stejnou instituci, aby znění všech paragrafů bylo jednoznačné!

Bc. Martin Baroch, Geodézie Kladno, s.r.o.


neznatelná hranice

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 20.03.2014
poslední aktualizace: 21.03.2014
ID článku: 4442
další informace: mailman.fsv.cvut.cz/pipermail/katastr/2014/date.html#start


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Přečtěte si
Vševědna
[Pošta]