[Home Page]

OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.

10. dubna 2014 (čtvrtek)

GRAND HOTEL

Karlovo náměstí 5, Třebíč


Cílem semináře je navázat na úspěšné semináře Pozemkové úpravy a Katastr nemovitostí v právní a technické praxi pořádané v letech 1995 až 2013 v Třebíči, seznámit účastníky s novými poznatky z problematiky pozemkových úprav a obnovy operátu.

Seminář je určen pro


· pracovníky pozemkových a katastrálních úřadů,
· zpracovatele návrhů pozemkových úprav,
· zpracovatele územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
· pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí se zahájenými a připravovanými pozemkovými úpravami,
· oprávněné zeměměřické inženýry, podnikatele v oboru zeměměřictví a životního prostředí,
· komerční právníky a advokáty, advokáty, notáře, soudní exekutory
· realitní kanceláře,
· zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy
· všechny, kteří při své činnosti využívají informace z katastru nemovitostí, nebo je tato tematika zajímá

Program


8.00 - 9.00 Prezence účastníků
9.00 Zahájení
9.10 - 15.00 Přednášky, diskuse

Přednášející

Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., MU Brno
Vybrané dopady NOZ na právní vztahy k nemovitostem

Ing. Jiří Hladík, Ph.D., VÚMOP
Vedení celostátní databáze BPEJ a její aktualizace, metainformační systém BPEJ, mapový portál VÚMOP a jeho vrstvy.
Ing. Michal Pochop, VÚMOP
Pozemkové úpravy z pohledu nové právní úpravy, praktické zkušenosti
Ing. Jaroslav Beránek, KP Havlíčkův Brod
Využití pozemkových úprav při obnově katastrálního operátu – právní předpisy a metodika v praxi katastrálního úřadu
Ing. Petr Kokeš, ČÚZK
Webové služby pro vyhotovení geometrického plánu
Ing. Pavel Doubek, ČÚZK
Návod pro obnovu katastrálního operátu a jeho změny

V rámci programu semináře proběhne prezentace firmy ATLAS s.r.o.

Čtenáři Webu Zeměměřiče mají šanci ušetřit na vložném a zúčastnit se úplně ZDARMA. Stačí nalézt KÓD, který je ukryt na nějaké stránce Webu Zeměměřiče po roce 2010.

Tedy nějaká stránka publikovaná po 1. lednu 2011 obsahuje podobný kód a pokud jej najdete a jako první odešlete do redakce pomocí SMS, máte účast na semináři zdarma.

Forma kódu je ZEMEMER 35 XXXX a SMS musí být poslána na číslo 90211. Následující den po objevení kódu bude to ZDE oznámeno. Při několika doručených kódech v jednom dni, vyhrává dříve doručený kód.

Cena SMS je pouhých 35 Kč a služba je popsána - viz link dole www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4394. Vložné na seminář je jinak 700 Kč. Kód vypadá nějak takto:


tajný kód pro vstup na Pozemkové úpravy v dubnu 2014 ZDARMA
Hledání kódu končí nalezením kódu nebo ve středu 9. dubna o půlnoci.

Organizační pokyny semináře

Přihláška:

Uzávěrka přihlášek: pondělí 7. dubna 2014
Forma: elektronická přihláška na adrese
http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A86/

Vložné:

(zahrnuje náklady pořadatele a občerstvení)
Základní vložné 700 Kč
Členové Spolku zeměměřičů Brno 350 Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem (Spolek zeměměřičů Brno) a odběratelem (účastník).
Spolek zeměměřičů Brno není plátcem DPH.

Způsob úhrady:
Převodním příkazem na bankovní účet:
Fio banka, č. účtu: 2700316371/2010
(pro Slovensko 2700316371/8330)
IBAN: CZ9620100000002700316371
BIC: FIOBCZPPXXX
variabilní symbol 0414
konstantní symbol 0308

Organizační garant semináře a informace:

Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D.
+420 608 331 336
E-mail: spolzem@email.cz

Ing. Eva Eliášová
+420 568 404 213
E-mail: spolzem@email.cz

Spolek zememeričů Brno

vyvěšeno: 01.04.2014
ID článku: 4453
další informace:www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4394
csgk.fce.vutbr.cz/public/aktualitaDetail.asp?id=243
csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A86/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Spolek zememeričů Brno a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 14-03a04
[Server]
Katastr nemovitostí
Pozemkové úpravy Z domova
[Pošta]