[Home Page]

Pavlovská mapa na mamutím klu

Nutnost orientace v krajině a jejího záznamu lidé pociťovali již v pravěku, ještě před vznikem písma. Vedla ke vzniku prvních map na mamutích klech, plochých kostech, rytinách v kameni a dalších materiálech.

V roce 1962 byl v Pavlově na jižní Moravě nalezen mamutí kel dlouhý 36,5 cm o průměru 2 až 8 cm, s geometrickou rytinou, která vznikla přibližně před 25 000 lety. Pravděpodobně se jedná o loveckou mapu, v níž je krajina redukována do abstraktních motivů. Hadovitá křivka vyrytá dvojlinkou v dolní části zleva by odpovídala meandrům řeky Dyje, do níž se v horní části vlévá Klentnický potok. Vpravo dole jsou patrně vyryty erozí rozbrázděné jílové svahy, které zmizely ve 20. století vytěžením pro cihelnu. Na toto půdorysné zobrazení by v horní části mohlo navazovat zakreslení Pavlovských kopců v bokorysu.

Provedení šrafury patrně obsahovalo další sdělení týkající se náročnosti a charakteru terénu. Na úpatí kopců, kde se setkává řeka s jílovitými sráznými svahy, mohlo stát tábořiště lovců mamutů, zakreslené dvojitým kruhem. Kombinace půdorysu a bokorysu zřejmě nejlépe vyjadřovala charakter okolní krajiny při pohledu z vyvýšeného stanoviště pravěkých obyvatel jižní Moravy.

Podle této dodnes přijímané hypotézy Bohuslava Klímy se jedná o nejstarší dochovanou orientační mapu na světě, umělecký výtvor plošného záznamu krajiny rukou dávného prapředka. Mamutí kel s „mapou“ je jedním z prvenství naleziště Dolní Věstonice-Pavlov. Originál je uložen v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Památka vznikla 25 000 př. n. l.
Převzato z www.kouzlostarychmap.cz

Anglický překlad je jako edukační pomůcka zveřejněna v časopise Zeměměřič 5+6/2014. Zkuste si text přeložit a zkontrolovat...

redakce

vyvěšeno: 22.05.2014
ID článku: 4494
další informace: www.kouzlostarychmap.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 14-05a06
[Server] HistorieZajímavosti [Pošta]