[Home Page]

Problematika vytyčování hranic pozemků

Problematika vytyčování hranic pozemků (45 min.) je téma vystoupení místopředsedy ČÚZK Ing. Karla Štencela s moderovanou diskuzí během akce Webové služby pro GP a zápisy staveb do katastru na kterou vás zve organizátor Český svaz geodetů a kartografů.

Akce se koná ve středu 10. června 2015 v Praze 1, Novotného lávka 5.

Další informace (např, o dalších příspěvcích) jsou na webu ČSGK. Elektronická adresa přihlášky: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A90

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 07.05.2015
ID článku: 4707
další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A90


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Z domova
ČSGK
[Pošta]