[Home Page]

Mapa roku 2014 zná své vítěze

<p>Kartografická společnost ČR v letošním roce uspořádala již 17. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise zhodnotila přihlášená kartografická díla vydaná v roce 2014 a určila nominace a vítěze v jednotlivých kategoriích. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. května 2015 v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci knižního veletrhu Svět knihy.<br />O titul Mapa roku 2014 bojovalo celkem <strong>80 produktů</strong>, které do soutěže přihlásilo <strong>29 producentů</strong> (autorů) z celé České republiky.&nbsp;</p><p><br /><strong>Počet přihlášených produktů dle kategorií:</strong><br />Kategorie (Počet přihlášených produktů)<br />Atlasy, soubory a edice map <strong>19</strong><br />Samostatná kartografická díla <strong>43</strong><br />Kartografická díla pro školy <strong>3</strong><br />Kartografické výsledky studentských prací <strong>9</strong>&nbsp;<br />Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu <strong>6</strong><br /><br /><br /><p>V kategorii <strong><u>Atlasy, soubory a edice map</u></strong> se stal vítězem <strong>Akademický atlas českých dějin</strong>, na jehož vzniku se podíleli Historický ústav Akademie věd České republiky a Katedra geomatiky Stavební fakulty ČVUT v Praze, vydalo jej nakladatelství Academia.</p><p>Atlas zvítězil nad produkty:</p>• <strong>Edice turistických map 1 : 25 000</strong> <em>(Geodézie On Line, spol. s r. o.)</em><br />• <strong>Kapesní atlas svět</strong>a <em>(Kartografie PRAHA, a. s.)</em><br />• <strong>Topografická mapa České republiky 1 : 25 000</strong> <em>(Ministerstvo obrany ČR, VGHMÚř v Dobrušce)<br /></em><br />V kategorii <strong><u>Samostatná kartografická díla</u></strong> se stala vítězem mapa <strong>Labské pískovce 1 : 25 000, národní parky České Švýcarsko a Saské Švýcarsko</strong> od společnosti Geodézie On Line, spol. s r. o.<br />Další nominované produkty byly:<br />• <strong>111 Nej… České republiky, 1 : 500 000</strong> <em>(Kartografie PRAHA, a. s.)</em><br />•<strong> Labská stezka – dálková cyklotrasa 1 : 100 000</strong> <em>(SHOCart, spol. s r. o.)</em><br />• <strong>Lužnice – vodácká mapa 1 : 50 000</strong> <em>(SHOCart, spol. s r. o.)</em><br /><br /><br />V kategorii <strong><u>Kartografická díla pro školy</u></strong> z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly vyhlášeny nominace a vítězem se stala učební pomůcka <strong>Užij si mapu</strong> od společnosti Kartografie HP, spol. s r. o.<br /><br />V kategorii <strong><u>Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu </u></strong>se vítězem stala <strong>sada Zeměpisná mapa a Zimní mapa 2.0 na Mapy.cz</strong> od společnosti <em>Seznam.cz</em>.&nbsp;<br />Další nominované produkty byly:<br />• <strong>Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz</strong> <em>(VÚGTK, v. v. i.)</em><br />• <strong>Tenký mapový klient HZS ČR</strong> <em>(Hasičský záchranný sbor České republiky)</em><br /><br /><br /><br />V kategorii <strong><u>Studentské kartografické kvalifikační práce</u></strong> zvítězila práce <em>Kateřiny Gajdošové</em> <strong>Víno a vinohrady na Moravě</strong> nad<br />• <strong>Lomy Amerika</strong> <em>(Tereza Kutišová, Univerzita Karlova v Praze)</em><br />• <strong>Anaglyfové vizualizace stavby areálu Šantovka</strong> <em>(Tomáš Králík, Univerzita Palackého v Olomouci)</em><br /><br /><br />Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2014 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích jedno <strong>zvláštní ocenění</strong>, a to <em>Ministerstvu obrany ČR, Geografické službě AČR </em>a<em> Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu</em> za <strong>dlouhodobou produkci kvalitních topografických map ČR</strong>.</p><br />

redakce

vyvěšeno: 17.05.2015
ID článku: 4712
další informace: www.czechmaps.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Kartografie
Školství Z domova
[Pošta]