[Home Page]

Fenomén DRON v českém prostředí

V posledním desetiletí jsou české i zahraniční sdělovací prostředky a internetové obchody zahlceny novým pojmem dron – drone – Drohne, což je označení pro bezpilotní letadla od dětských hraček až po dálkově pilotované bojové letouny.

Původ anglického slova  drone (vyslovuje se droun) je v armádě USA, kde dálkově řízené létající prostředky a systémy nazvali familiérně a slangově "vrčoun" (drone). Další význam téhož slova je trubec, notoricky líná osoba a huk – basový tón trvale držený na skotských či českých dudách.


   O masové rozšíření tohoto krátkého a "úderného" termínu se zasloužili novináři a prodejci těchto prostředků pro zábavu, volný čas i profesionální aplikace. Ne vždy si však s tímto jednoduchým termínem (skloňuje se podle vzoru hrad) v češtině věděli rady – na internetových stránkách lze najít termín drona (ženského rodu) nebo skloňování podle vzoru pán (dronové, o dronovi !!!).


   Kvalifikovaní profesionální uživatelé mezi sebou používají zkratku UAV (unmanned aerial vehicle), familiérně "úávéčko", což je ale již zastaralý termín, který byl  v roce 2007 nahrazen Mezinárodní asociací pro civilní letectví (ICAO) termínem remotely piloted aircraft a zkratkou RPA, což se do češtiny oficiálně překládá jako bezpilotní letadlo.

Laik si však pod pojmem letadlo zpravidla představí letoun s pevnými křídly, trupem a ocasními plochami, ale podle ČSN 31 0001:2005; jde o vše co létá, tedy též o balón, vzducholoď, létající křídlo, motorové rogalo, padákový kluzák s motorem, vrtulník, vírník a o multikoptéru, která je dnes nejčastější formou "dronu" pro zábavné a sportovní účely.


   Je také třeba rozlišovat zda "dron" pouze létá podle pokynů pilota na zemi, ovládajícího vzdálenou řídicí stanici, nebo zda pořizuje barevné nebo termální obrazové záznamy pro účely průzkumu, špionáže, zjišťování rozsahu, vývoje a dokumentaci přírodních a ekologických katastrof, či případně nese drobnou poštovní zásilku, nákup v hypermarketu nebo eventuálně i 2-5 kg výbušniny. V takovém případě jde o remotely piloted aircraft system (RPAS), což se do češtiny oficiálně překládá jako systém bezpilotního letadla. V USA a Velké Británii se stále používá termín unmanned aircraft system a zkratka UAS.


   Zmíněné systémy sestávají  nejen z vlastního bezpilotního letadla, pozemní řídicí stanice, řídicích a datových přenosových kanálů, ale jsou navíc vybaveny videem, fotografickou či termální kamerou, laserovým skenerem, palubní aparaturou GNSS (GPS) a inerciální měřicí jednotkou (IMU) ke zjišťování a registraci momentální prostorové polohy bezpilotního letadla a jeho senzorů. Součástí systému je též pilot a řídící snímkování, i když oba působí na zemi.


   Je evidentní, že šíření výrazu dron v mediálních prostředcích a businessu nelze zastavit, ale bylo by od novinářů solidní, kdyby při prvním použití tohoto slova uvedli v závorce jeho správný význam (bezpilotní letadlo). V odborných sděleních formou článků, přednášek, rozhovorů, počítačových prezentací a videoklipů  by se však nemělo objevovat vůbec.


 Podstatná část tohoto příspěvku byla přednesena na Konferenci UAVA 21. května 2015 v Praze.    


Jiří Šíma

vyvěšeno: 01.06.2015
ID článku: 4725
další informace: www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4705


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
Fotogrammetrie
Různé Zajímavosti
Z domova
[Pošta]