[Home Page]

Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015

Dne 21. května se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila historicky první konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA, která kromě výrobců a provozovatelů tzv. dronů sdružuje rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce a firmy, které se podílejí na rozvoji tohoto dynamického odvětví.

Na stránce www.uava.cz/konference nyní naleznete kompletní powerpointové prezentace, videozáznamy všech řečníků a výsledky evaluace.

Cílem konference bylo seznámení s aktuálním stavem a vývojovými trendy. Velký důraz byl kladen na legislativu a bezpečnost provozu bezpilotních letadel na českém nebi. Na pódiu se tak střídali zástupci Řízení letového provozu, Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva dopravy. Pozitivní informací pro posluchače byla především ochota ÚCL udělovat pro určité úkony výjimky. Rovněž prezentované zapojení ŘLP do evropského projektu testujícího možnosti bezpečného pohybu dronů v ostrém letovém provozu ukázalo, že Česká republika drží v tomto směru krok se světovým vývojem.

Na spíše teoretickou a legislativní bezpečnost navázali řečníci, kteří se jejím zvyšováním zabývají v praxi - například výrobce záchranných padákových systémů GRS Galaxy (nedávno představil patentovaný balistický systém pro celou škálu bezpilotních letadel) či zástupce ČSOB pojišťovny (ta zatím jako jediná nabízí „havarijní“ pojištění pro drony a jejich užitečný náklad). Pozornost se pak stočila k nakládání s osobními údaji, k jejichž sběru při osazení dronů kamerami či termovizemi dochází – účastníky do problematiky zasvětil zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V odpoledním bloku se pak prezentace a diskuse zaměřily více na praxi a zkušenosti vybraných uživatelů. Na pódiu zasedli mimo jiné zástupci Výzkumném ústavu geodetického, topografického a kartografického, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Státního ústavu radiační ochrany nebo třeba společnosti Techniserv, která s využitím koptér monitoruje zařízení pro těžbu ropy. Ukázala se tak široká škála využití bezpilotních systémů, avšak na základních předpokladech se shodli všichni: bezpečnost je na prvním místě, jejím předpokladem je kvalitní výcvik a vybavení pilota-operátora, na drony je nutno klást stále vyšší požadavky z hlediska výdrže a odolnosti nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Další přednášky se posléze ujal ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Nenechme se mýlit názvem, tento úřad vykonává činnost pro všechny myslitelné oblasti, nikoli jen resort obrany. Především vývojáři a výrobci se tak dozvěděli, jakou cestou je možné dojít k produktu, který bude mít od úřadu kýžený punc kvality.

V samém závěru konference se ještě nad rámec programu přihlásili o slovo přítomní zástupci Úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod, kteří chtěli přítomné povzbudit, aby bez obav z nějakého postihu letecké nehody a incidenty svých dronů hlásili. Jedině tak bude možné příčiny analyzovat, umožnit sdílení zkušenosti a poznatků, samozřejmě také zavádět preventivní opatření.

A jedna perlička nakonec – na konferenci se sešlo přes 120 posluchačů ze všech možných oborů, státní i soukromé sféry, a mezi nimi zasedly všechny tři dosud registrované pilotky dronů v ČR, přičemž úplně první je Michaela Slavíčková ze Státního ústavu radiační ochrany.

Zdroj: UAVA.cz

vyvěšeno: 05.06.2015
ID článku: 4730
další informace: http://www.uava.cz/konference


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server]
DPZ
Různé Školství
Z domova
[Pošta]