[Home Page]

Zákon o státní službě: Výběrová řízení odstartována

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Zeměměřického úřadu vyhlašuje dne 8. července 2015 výběrové řízení na obsazení služebního místa odborný rada - analytik IKT v Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK.

Další výběrová řízení v resortu (a to i na předsedu ČÚZK) můžete sledovat na adrese
http://www.mvcr.cz/sluzba/nabidky-sluzebnich-mist.aspx
Budou zveřejňována postupně.


redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 09.07.2015
ID článku: 4743
další informace: http://www.mvcr.cz/sluzba/nabidky-sluzebnich-mist.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] Resort ČÚZKRůzné [Pošta]