[Home Page]

XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY

<p> pod názvem <strong>Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav</strong> se bude konat v&nbsp;Mikulově ve dnech 14. - 15. 10. 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky u příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 <br /><br /><em><strong> Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, <br /><br /> dovolujeme si Vás za Českomoravskou komoru pozemkových úprav a Státní pozemkový úřad pozvat na tradiční konferenci </strong></em></p><p><strong> Přípravný výbor konference: </strong><br /> Ing. Radomír Tylš, Ing. Aleš Tůma, Ing. Alexandra Vlčková, Ing. Jana Podhrázská PhD, Ing. Michal Pochop, Barbora Kotulánová, Ing. Bc. Székelyová Simona MBA, Ing. Václav Mazín PhD, Bc. Petr Fulín <br /><br /><strong><u> Předpokládaný program : </u></strong></p><p><strong><u> </u></strong><br /><strong> 1. den - 14. 10. 2015 </strong></p><p><strong></strong><br /> Prezence 8,30 – 9,30 hod. <br /> Zahájení konference 10,00 hod. <br /> - Úvodní slovo <br /> - krátké vystoupení zástupce kraje, samosprávy <br /> - vystoupení zahraničních hostů <br /> - oběd 12,00 – 13,00 <br /><br /> Odpolední program : <br /> - „Pozemkové úpravy v rámci PRV – současnost a budoucnost“ <br /> Ing. Pavel Sekáč, náměstek pro řízení Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU (Mze) <br /> - „ Protipovodňová opatření v krajině “ RNDr. Pavel Punčochář, CSc. <br /><br /><u> Sekce vodního hospodářství (MZE) </u><br /> - „Koordinace územních plánů a pozemkových úprav“ Ing. Tomáš Sklenář, Ředitel odboru územního plánování (MMR) <br /> - „ŘSD&nbsp;investor vyvolávající&nbsp;pozemkové úpravy“ Zástupce ŘSD <br /> - „ Posílení přirozených funkcí krajiny v&nbsp;návaznosti na&nbsp;pozemkové úpravy“, Ing. Jiří Klápště, Ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny (MŽP) <br /> - „Ochrana přírody z&nbsp;pohledu AOPK při pozemkových úprav“ Ing. Pavel Pešout, Ředitel sekce (AOPK) <br /> - „Fragmentace vlastnictví půdy“ Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Děkan FŽP ČZÚ <br /> - Informace o exkurzi – Ing. Josef Haar <br /> Předpokládaný konec přednášek 17,00 hod. <br /> Od 18,00 hod. proběhne v&nbsp;prostorách hotelu Galant večerní raut <br /><br /><strong> 2 den - 15. 10. 2015 </strong></p><p><strong></strong><br /> Zahájení programu 9,00 hod. <br /> Prezentace novinek programu Proland, prezentace novinek programu Atlas <br /> Prezentace novinek společnosti HSI <br /> - Technický standard dle nových právních předpisů Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc, <br /> - „Zkušenosti s&nbsp;realizací prvků ÚSES při pozemkových úpravách“ Ing. Jan Vybíral, Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s., Ředitel společnosti <br /><br /> Oběd 11,00 hod. <br /> Exkurze – vlastními dopravními prostředky <br /><br /><strong> INFORMACE <br /></strong> Ubytování i možnost parkování je zajištěno v hotelu GALANT, pro účastníky konference je domluvena zvýhodněná cena 1 000,-Kč na osobu a noc&nbsp; ve dvoulůžkovém pokoji, cena za ubytování není součástí vložného Vložné 3&nbsp;000,-Kč a zahrnuje: Konferenční materiály, 2 x oběd, občerstvení v&nbsp;době konference, večerní raut <br /><br /> Pořadatel není plátce DPH <br /><br /> Podrobné informace budou účastníkům uvedeny v&nbsp;II. cirkuláři s&nbsp;pozvánkou na konferenci. <br /><br /> Kontaktní adresa : Barbora Kotulánová, kotulanova.bar@seznam.cz, 6052474534 </p>

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 27.07.2015
poslední aktualizace: 28.07.2015
ID článku: 4745


Z časopisu Zeměměřič č. 15-05a06
[Server] Pozemkové úpravyZ domova [Pošta]