[Home Page]

Mapa kultur stabilního katastru

Mapa kultur stabilního katastru z fondů ÚAZK byla v prosinci 2016 doplněna do aplikace Archivní mapy. Tato součást vceňovacího operátu stabilního katastru zachycuje v přibližném měřítku 1:36 000 plošný rozsah jednotlivých existujících kultur v Čechách v rozpětí let 1837-1844.

Barevně jsou rozlišeny role (bíle), pastviny, louky a zahrady (zeleně v různé sytosti), vinice a chmelnice (růžově s odlišením značkou), lesy (šedě). Mapa obsahuje i vyznačení bonitních tříd v rozsahu I-IV (chybí v některých katastrálních územích a často i u lesů). Detailně je znázorněn průběh hranic katastrálních obcí (tečkované černě se žlutou lemovkou), krajských (tehdejších 16 krajů, červeně), zemských (zeleně a žlutě) a dominií (karmínově). Dalším obsahem jsou panské dvory, mlýny a jiné hospodářské objekty jako papírny, cihelny apod. Zároveň se zařazením této mapy bylo provedeno i sjednocení vzhledu a funkčnosti aplikace Archivní mapy s aplikací Archiv LMS.

Zdroj: CUZK.cz

vyvěšeno: 19.12.2016
ID článku: 4941
další informace: archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html


Z časopisu Zeměměřič č. 16-11a12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Kartografie
Historie
[Pošta]