[Home Page]

Jan Felkl a syn, továrna na glóby

Výstava v předsálí Mapové sbírky PřF UK na Albertově 6 do 30. listopadu 2017.
Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn, která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let. Tato největší rakousko-uherská společnost vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech a 17 světových jazycích. Tiskli také první glóby v národních jazycích, nejen české, ale i maďarské a polské. Měli dva patenty na zvláštní rozkladné glóby. Nabízeli ale i zvláštní přístroje jako teluria, sololunária, planetária a armilární sféry. Exportovali do Evropy i do zámoří. Jejich zeměkoule byly oceňovány na mnoha světových (Paříž, Vídeň) i národních (Praha) výstavách...


Doprovodné programy:

- v rámci Pražské muzejní noci 10. 6. budou probíhat komentované prohlídky

- komentované prohlídky výstavy ve st: 26. 7., 13. 9., 18. 10. vždy od 14,00 hod. (účast prosím potvrďte na hyndrakm@natur.cuni.cz)

redakce

vyvěšeno: 02.05.2017
ID článku: 4965
další informace:www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/aktuality/vernisaz-vystavy-jan-felkl-a-syn-tovarna-na-globy
www.zememeric.cz/rubrika.php?rubrika=diar&rok=2017#1009


Z časopisu Zeměměřič č. 17-05a06
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]