[Home Page]

12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018

12. ročník Kartografického dne se uskuteční tradičně poslední pátek v únoru, což tentokrát připadá na pátek 23. února 2018.
A jak vypadal loňský ročník?
V pátek 24. února 2017 se uskutečnil v pořadí již 11. ročník kartografického dne. Téma kartografie a ekonomie přilákalo více než 120 účastníků.
Ekonomie je vědní obor, který se zabývá především hospodárným využíváním zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Existuje řada ekonomických směrů a mnoho různých definic. Všechna pojetí však mají společné to, že k efektivní práci jsou zapotřebí správná a aktuální data. Prostorový charakter těchto dat pak přímo vybízí k interdisciplinární spolupráci, ke geoinformatickému zpracování těchto dat a k jejich kartografické vizualizaci. Zásadní význam mají ekomomická data pro fungování státu, fungování různých společností i pro každodenní život občanů.
O ekonomii a jejím postavení v dnešní společnosti hovořil šéf Okresní hospodářské komory Radim Kašpar, o přípravě business plánů a o mapování business témat hovořil Michal Menšík z Moravské vysoké školy V Olomouci. Odborník na kartografii a využití Socioekonomických dat Tomáš Hudeček představil se Svými Spolupracovníky z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy téma plánování a ekonomiky města, odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci Vít Pászto a Alena Vondráková následovali s příspěvky o geoinformatice v ekonomických analýzách a aspektech kartografického stylu pro systematickou vizualizaci socioekonomických dat. V diskusi následně vystoupila například Dagmar Kusendová, Milo Ofúkaný, Milada Svobodová a další.
Další ročník kartografického dne se uskuteční tradičně poslední pátek v únoru, což tentokrát připadá na pátek 23. února 2018. Informace budou uveřejněny na Kartografickyden.upol.cz a ve Zpravodaji ČKS.

Zdroj: Zpravodaj ČKZ

vyvěšeno: 10.01.2018
ID článku: 4975
další informace: WWW.CZechmapS.CZ

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Česká kartografická společnost (KS ČR) a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
[Server] KartografieZ domova [Pošta]