[Home Page]

Nová max. plocha ohrady VFK

U Webové služby dálkového přístupu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) byla na ČÚZK nastavena nová max. plocha ohrady VFK na hodnotu 3 km². Stalo se tak na základě požadavku geodetů, protože pokud měří v extravilánu, tak jim 1 km², který byl doposud, často nestačí.

redakce

vyvěšeno: 17.07.2017
ID článku: 4982
další informace: www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/WS-pro-geometricke-plany/Webova-sluzba-pro-vyhotovitele-a-overovatele.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]