[Home Page]

118 změn a doplňků k Návodu pro správu katastru nemovitostí

Místopředseda ČÚZK Ing. Karel Štencel podepsal Dodatek č. 1 ze dne 27. července 2017 (č.j. ČÚZK - 08960/2017-22), kterým se mění Návod pro správu katastru nemovitostí ze dne 10. února 2016 (č.j. ČÚZK - 03030/2016-22).

Dodatek nabývá účinnosti dnem 15.srpna 2017 a obsahuje 118 změn, doplnění, nových znění, příloh atd.

redakce

vyvěšeno: 31.07.2017
ID článku: 4985
další informace:www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/170896022_Dodatek-c-1-k-Navodu-pro-spravu-KN_signe.aspx
www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]