[Home Page]

Stabilní katastr 1817 – 2017

<p>Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci „STABILNÍ KATASTR 1817-2017“, která se uskuteční v úterý 14. listopadu 2017 v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích.</p><p><br />Program konference dle prozatímních přihlášek: </p><p>Ing. Karel Štencel <strong><br />Stabilní katastr jako základ tradičního katastru v českých zemích</strong></p><p>Doc. Ing. Václav Čada, CSc. <br /><strong>Unikátní vlastnosti mapování pro založení stabilního katastru zemí Koruny české.</strong></p><p>Mgr. Jiří Čtyřoký, Ph.D. <strong><br />Využití map Stabilního katastru pro plánovací a urbanistické úlohy v Praze</strong></p><p>Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D. <strong><br />Využití vceňovacích operátů stabilního katastru pro regionální a zemědělské historiky.</strong></p><p>Ing. arch. Karel Kuča <strong><br />Mapy stabilního katastru jako základ zdokonalování geografického informačního systému CZ_RETRO</strong></p><p>Mgr. Daniel Štaud <strong><br />Fondy stabilního katastru v Moravském zemském archivu, jejich využití a digitalizace.</strong></p><p>Mgr. Lucie Neužilová <strong><br />Badatelské využívání indikačních skic jako pramene pro genealogické bádání.</strong></p><p>Doc. PhDr. Cajthaml <strong><br />Povinné otisky stabilního katastru v projektech katedry geomatiky.</strong></p><p>prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.<strong><br />Stabilní katastr v historické práci a digital humanities.</strong></p><p>Ing. Jan Řezníček, Ph.D., Vladimír Daněček<strong><br />Správa historicky významných bodů geodetických základů.</strong></p><p>a další příspěvky</p><p>&nbsp;</p><p>RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – tomas.grim@cuzk.cz, +420284041618 - podrobnější informace k ideovému zaměření konference </p><p>Mgr. Martin Buchlovský – martin.buchlovsky@cuzk.cz, +420284041619 - sběr kontaktů, redakční činnost</p>

redakce

vyvěšeno: 31.08.2017
ID článku: 4994


Z časopisu Zeměměřič č. 17-07a08
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Historie
Z domova
[Pošta]