[Home Page]

Informační systém zeměměřictví

Seminář se koná 21. září 2017 v Praze - Kobylisích. Témata přednášek budou zaměřena hlavně na užití dat (v resortu ČÚZK, v krizovém řízení, ve statistice a v lesnictví), prezentovány budou také záměry zpracování nového státního mapového díla, nebudou chybět ani nejnovější informace o poskytování dat z ISKN a RÚIAN.

Podrobnější informace o době a místu konání semináře s možností registrace (bez účastnického poplatku) - viz link níže.

Kapacita přednáškového sálu je omezena, konečný termín pro přihlášení je 14. září.

redakce

vyvěšeno: 11.09.2017
ID článku: 4997
další informace: www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/Seminare-ZU/Informacni-system-zememerictvi.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-09a10
[Server]
Resort ČÚZK
Geodézie Kartografie
GIS Různé
[Pošta]