[Home Page]

Koncepce zavádění metody BIM v ČR schválena vládou

Dne 25. září 2017 vláda ČR svým usnesním č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM(Building Information Management)v České republice.

Materiál vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto gestor pro zavádění BIM v ČR, a to ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM a Státním fondem dopravní infrastruktury. Dokument byl předložen na základě usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (český ekvivalent informační modelování staveb) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016.

Podrobněji viz odkaz, kde najdete také dokument Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

redakce

vyvěšeno: 26.11.2017
ID článku: 5015
další informace: www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/koncepce-zavadeni-metody-bim-v-cr-schvalena-vladou--232136/


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server] GeodézieGIS [Pošta]