[Home Page]

Princip 3D katastru nemovitostí

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se uskutečnila na University of Novi Sad vyzvaná přednáška Ing. Karla Janečky, Ph.D z katedry geomatiky ZČU v Plzni k problematice 3D katastru nemovitostí. Přednáška především představila knihu 3D Cadastre – Best Practices, která vyjde pod hlavičkou FIG na začátku roku 2018 a na jejímž vytvoření se K. Janečka jako člen pracovní komise FIG pro 3D katastr autorsky významně podílel.
Dalšími tématy přednášky pak byla mezinárodní norma ISO 19152 Land Administration Domain Model a představení národního profilu České republiky založeného na této mezinárodní normě, jehož je přednášející hlavním autorem.
Princip 3D katastru nemovitostí spočívá v tom, že připouští evidenci prostoru jako samostatné entity v rámci systému katastru nemovitostí, a to ve formě explicitně vyjádřených prostorových jednotek, kterými mohou být jednotlivý objem nebo více dílčích objemů.
3D katastr nemovitostí je téma, které je potřeba sledovat. Využití normy ISO 19152 se předpokládalo např. ve schváleném aktualizovaném Akčním plánu GeoInfoStrategie, nebo se přímo klíčové spojení 3D katastr objevuje v nedávno vládou ČR schválené Koncepci zavádění metody BIM v České republice.
Propojení BIM a 3D katastru je rovněž jedním z témat, kterému se představená kniha věnuje.

redakce

vyvěšeno: 13.12.2017
ID článku: 5027


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server]
Katastr nemovitostí
Software Školství
Přečtěte si Ze zahraničí
[Pošta]