[Home Page]

Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map

Kdo nahlédl v pondělí 4. prosince do Informací o katastrálních územích v geoportálu ČÚZK na adrese /www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Informace-o-katastralnich-uzemich.aspx, zjistil již jen zhlédnutím barevných mapek krajů, že tam ještě zcela nezmizela barva zelená, vyznačující katastrální území kde je dosud katastrální mapa typu KM-D (tj. v souřadnicových systémech stabilního katastru, takže se nemůže stát součástí souboru geodetických informací ISKN) a také, že jsou bílé skvrny v místech katastrálních území, jejichž mapy ani digitalizovány nebudou pro špatný stav kresby a aktuálnosti, nebo kde se brzy očekává komplexní pozemková úprava či nové katastrální mapování. Stav k výše uvedenému datu uvádí tato tabulka:

Kraj ► HmP JM KV HK LI MS OL PU PL  ST UL VY ZL
KM-D celé k.ú. 0 18 18 2 0 2 3 6 0 29 9 1 5 0
KM-D část k.ú. 0 19 5 0 0 0 2 6 0 7 4 0 5 8
k.ú.nedigitalizována 0 38 8 9 3 8 3 7 3 37 33 12 27 1


I když katastrální úřady ještě ve zbytku prosince dokončí a hlavně vykážou přepracování KM-D na KMD v dalších územích, v některých krajích se úplné dokončení digitalizace posune do roku 2018, kdy už by po čtvrtstoleté pauze měla být soustředěna pozornost a kapacity katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť na revizi a aktualizaci obsahu digitálních a digitalizovaných katastrálních map v S-JTSK.

redakce

vyvěšeno: 06.12.2017
ID článku: 5029
další informace: http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Informace-o-katastralnich-uzemich.aspx


Z časopisu Zeměměřič č. 17-11a12
[Server] Katastr nemovitostíZajímavosti [Pošta]