[Home Page]

Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití

Monitoring stavu dna pomocí měřící lodě CAPEREA byl představen na Konferenci GIS Esri. Na základě výsledků analýz obrazu dna jsou prováděna rozdílová porovnání jednotlivých stavů (projektovaných, historických i současných) a stanoveny změny dna, tj. lokalizace zón sedimentace a vymílání. Morfologické změny jsou vyhodnocovány ve spojení s matematickým modelováním.
Prezentace VARS BRNO, a. s., dostupná na webu.

redakce

vyvěšeno: 26.02.2018
ID článku: 5050
další informace:download.arcdata.cz/konf/2017/prednasky/prezentace-PDF/P_Stepankova_Knap_VARS_VUV.pdf
download.arcdata.cz/konf/2017/prednasky/A_Stepankova_Knap-VARS_VUV_TGM.pdf
www.vars.cz/zveme-vas-na-nase-prednasky-na-gis-esri-konferenci


Z časopisu Zeměměřič č. 18-01a02
[Server] Přečtěte siZajímavosti [Pošta]