[Home Page]

Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO

Dne 5. 4. 2018 převzala Dr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky PřF UK, od Ministra ČR v demisi Dr. Ilji Šmida certifikát potvrzující zápis renesanční Camociovy mapy do prestižního seznamu Paměť světa UNESCO.

Mezinárodní poradní výbor (IAC) programu UNESCO Paměť světa (MoW) doporučil zápis 78 nových nominací do mezinárodního rejstříku Paměť světa. Mezi 130 navrženými památkami byly i unikátní renesanční mapy z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a the National Museum of Fine Arts ve Vallettě, vydané benátským nakladatelem Giovanni Francescem Camociem jako zpravodajství z tureckého obléhání Malty roku 1565.

Mapu přinesl v kopii a s popisem časopis Zeměměřič v č. 11+12/2016.

redakce

vyvěšeno: 12.04.2018
ID článku: 5053
další informace: geography.cz/2018/04/camociovy-mapy-byly-zapsany-do-registru-memory-of-world-unesco/


Z časopisu Zeměměřič č. 18-03a04
[Server]
Kartografie
Školství Historie
Z domova
[Pošta]