[Home Page]

7. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a ESA BIC Prague si vás dovolují pozvat na 7. ročník českého uživatelského fóra Copernicus.
Konference se koná ve dnech 7. - 8. června 2018 v budově Agentury pro evropský GNSS Praha. Letošní ročník uživatelského fóra se zaměří na In situ data v pozorování Země s cílem na:
- využití družicových a In situ dat v pozorování Země, jejich vzájemná komparace
- představení institucionálního rámce v oblasti mezinárodní spolupráce, role in situ dat vybraných mezinárodních subjektů
- využívání družicových a in situ dat napříč základními sektory ekonomiky na národní úrovni: státní správa, průmysl, akademický sektor
- praktické ukázky využití družicových a in situ dat, jejich kalibrace a validace
-implementace programu Copernicus v České republice,
- rozvoj uživatelské komunity, sběr uživatelských požadavků na data a služby programu Copernicus

Důležité upozornění: S ohledem na organizační náročnost akce a rozdílné zaměření obou konferenčních dní je registrace na každý den oddělená, tak jako program.
Bez konferenčních poplatků, jednací jazyk: anglický/český, bez tlumočení (TBC).

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 18.05.2018
ID článku: 5065
další informace: copernicus.gov.cz/7.-uzivatelske-forum


Z časopisu Zeměměřič č. 18-05a06
[Server]
DPZ
Software Z domova
[Pošta]