[Home Page]

GIS v plánování měst a regionů 2018

Nejen pro odbornou veřejnost, ale i pro ty, kterým záleží na tom, jakým způsobem a tempem se bude rozvíjet jejich region, se bude konat již 4. ročník konference GIS v plánování měst a regionů (GISPLAN).
Pořadateli jsou Česká asociace pro geoinformace a Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS a.s.

Akce se uskuteční dne 13. 9. 2018 v prostorách pořádající vysoké školy na adrese Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.
Dlouhodobým cílem konference je najít společnou řeč projektantů územně plánovací dokumentace a „gisáků“. Současné trendy v územním plánování jsou jednoznačně digitální, aby byla možnost výsledky vizualizovat v chytrých mapových portálech a aplikacích, které umožňují nad získanými daty provádět nejrůznější analýzy.
Konference navazuje na tradici oblíbených seminářů GIS a územní plánování, tzv. „Bítovů“, jejichž éra se uzavřela v roce 2013.
Konference jsou tematicky zaměřeny. Mezi hlavními tématy předchozích ročníků dominovaly například Adaptační strategie v podmínkách změny klimatu, mapování bariér, digitální zpracování urbanistického vývoje regionu a úskalí při budování „chytrých“ měst. Hlavním tématem té letošní bude GIS při zajištění bezpečnosti v regionech.

Mezi chystanými prezentacemi je možné uvést např.:
GIS v podmínkách Integrovaného záchranného systému,
On-line přenos dat při monitoringu krizových situací bezpilotními prostředky (je připravována praktická ukázka unikátní technologie přenosu dat a telemetrie z dronu do konferenčního sálu). Těmto technologiím bude věnován celý workshop.
Nebude chybět ani studentská sekce – prezentace některých zajímavých závěrečných prací.
Velká pozornost bude také věnována otevřeným datům a OpenSource aplikacím, neboť tento fenomén činí geoinformatiku přístupnou široké veřejnosti

Na stránkách CAGI byly spuštěny webové stránky konference včetně registrace, rámcového programu a informací o programovém a organizačním výboru. Z konference bude vydán sborník příspěvků.

Za programový výbor konference

Pavel Struha

vyvěšeno: 11.06.2018
ID článku: 5069
další informace: www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2018


Z časopisu Zeměměřič č. 18-03a04
[Server] GISZ domova [Pošta]