[Home Page]

KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8

dovolte mi pozvat vás jménem předsedy prof. V. Talhofera na podzimní akci České kartografické společnosti KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8, která se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 13.00 v historické budově Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, Rooseveltova 23.
Součástí akce je i malá Členská schůze ČKS.

Pozvánku naleznete na FB Zeměměřiče.

Vít VOŽENÍLEK

vyvěšeno: 04.10.2018
ID článku: 5086
další informace:www.facebook.cz/zememeric
www.cartography.cz/


Z časopisu Zeměměřič č. 2018-09a10
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]