[Home Page]

Modernizace státního mapového díla

<p>V konferenčním sále v budově zeměměřických a katastrálních úřadů (Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8) pořádá sdružení Nemoforum seminář k modernizaci státního mapového díla. </p> <p>Akce se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 (10:00 – 12:30 hod.) a uslyšíte na ní tři referáty </p> <ul> <li>Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 (Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu)</li> <li>Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 (Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad)</li> <li>Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších (Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie Zeměměřického úřadu)</li> </ul> <p> Vložné se neplatí, bez přihlášky však organizátoři negarantují místo v sále. </p> <p> Kontakt na Nemoforum je nemoforum@cuzk.cz, anebo www.cuzk.cz/nemoforum </p>

Josef Hnojil

vyvěšeno: 12.11.2018
poslední aktualizace: 03.01.2019
ID článku: 5091
další informace: www.cuzk/nemoforum

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel -redakce- a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č.
[Server] Resort ČÚZKKartografie [Pošta]