[Home Page]

Přihlaste své kartografické dílo do soutěže Mapa roku

V letošním roce pořádá Česká kartografická společnost v pořadí již 21. ročník soutěže Mapa roku.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od 13 hodin v Literárním sále Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v rámci veletrhu Svět knihy 2019. Nominace na ocenění budou vyhlášena minimálně jeden týden před tímto termínem.

Autoři a producenti kartografických děl, která byla vytvořena a publikována na území České republiky v roce 2018 a splňují pravidla soutěže, mohou své produkty přihlásit do 28. února 2019. Následně je zhodnotí odborná komise České kartografické společnosti pro soutěž Mapa roku.

Přihláška do soutěže je ke stažení nebo k dispozici online.

Adresa pro zasílání produktů je: Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 50 771 46 Olomouc

Zásilku, prosím, označte viditelným nápisem MAPA ROKU.

V případě dotazů kontaktujte RNDr. Alenu Vondrákovou, Ph.D., LL.M., předsedkyni odborné komise pro soutěž Mapa roku. Její e-mail je alena.vondrakova@upol.cz, případně telefonní kontakt +420 604 402 502.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 20.01.2019
ID článku: 5100
další informace: www.cartography.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel -redakce- a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 18-09a10
[Server] Kartografie [Pošta]