[Home Page]

Tématem letošního kartografického dne budou média

Všichni zájemci o kartografii jsou zváni na třináctý kartografický den v Olomouci, který se bude konat v pátek 22. února 2019 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (17. listopadu 12, Olomouc).

Jako téma tohoto setkání organizátoři vybrali „Kartografie a média“. Účast na akci je bezplatná, registrujte se na webu akce.

Josef Hnojil

vyvěšeno: 21.01.2019
ID článku: 5101
další informace: kartografickyden.upol.cz/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel -redakce- a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 18-11a12
[Server] Kartografie [Pošta]