[Home Page]

Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a Geografická sekce PřF UK pořádají výstavu u příležitosti 202. výročí narození a 132. výročí úmrtí Jana Felkla, zakladatele a majitele továrny na glóby v Roztokách u Prahy. Výstava proběhne mezi 7.3. - 8.9. 2019. Vernisáž 7.3. v 17.00.

Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o, Malá výstavní síň
Pořádá: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK, Geografickou sekcí

Výstava představuje rodinnou firmu J. Felkl a syn (1854–1952)., která působila v Roztokách u Prahy téměř 100 let Tato největší rakousko-uherská manufaktura vyráběla bezkonkurenčně nejlepší glóby a to v 8 velikostech, 10 provedeních a 17 světových jazycích.
Podrobněji viz odkaz.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 27.02.2019
ID článku: 5112
další informace: www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vystava-fenomen-felkl-proslula-tovarna-na-vyrobu-globu


Z časopisu Zeměměřič č. 19-01a02
[Server]
Kartografie
Historie Z domova
[Pošta]