[Home Page]

Výstava Mapy z počítače v Praze

Dne 19. 11. 2003 proběhla vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi, která je od 20. 11. 2003 otevřena veřejnosti. Výstava se koná v Konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí a jejím cílem je prezentovat technologii geografických informačních systémů (GIS) široké veřejnosti. Pořádá ji firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy.

Vystavené mapy jsou výsledkem prací řady organizací a firem, které používají počítačovou technologii geografických informačních systémů k tvorbě map, sloužících jako podklad pro rozhodování v řadě oborů lidské činnosti, například v územním plánování, ochraně životního prostředí, při řešení krizových situací a mnoha dalších. Mimoto jsou letos prvně vystaveny i nejlepší studentské práce ze soutěže „Student GIS projekt“.

Vystavené práce byly prezentovány na 12. konferenci uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v České republice, která se konala 30. – 31. 10. 2003 v Městské knihovně v Praze, a na 1. studentské konferenci, která byla zároveň vyvrcholením soutěže „Student GIS projekt“ a konala se 29. 10. 2003 na Masarykově koleji v Praze – Dejvicích.

Vernisáže se zúčastnila zejména odborná veřejnost, byli zde zástupci z pořadatelské firmy, Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, autoři posterů z různých organizací, zástupci z vysokých škol, městských částí, České společnosti pro geoinformace (CAGI), odborného tisku a další. Vernisáž zahájil Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA, s.r.o., který ve svém krátkém projevu vyzdvihl mj. důležitost seznamování široké veřejnosti s možnostmi a přínosy geografických informačních systémů pro nejrůznější obory lidské činnosti.

Výstava je otevřena denně od 10.00 – 17.00 hodin a potrvá do 7. 12. 2003.

redakce

vyvěšeno: 21.11.2003
ID článku: 968
další informace: www.zememeric.cz/03-11/vystava_A4.pdf


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Fotogrammetrie Školství
[Pošta]