[pošta]
Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka

Podnikání v zeměměřictví
Ing. Miroslav Šedý

– otazníky nad minulostí i budoucností

            Otázky položené v rámci mého referátu na MGID ?99 nejsou kladeny proto, aby diskreditovaly konkrétní osoby, či orgány reprezentující zájmy určitých skupin v oboru zeměměřictví. Jsou kladeny s cílem o sebereflexi a vzájemné porozumění mezi lidmi majícími vliv na budoucnost zeměměřictví v ČR. Přispějí-li otázky alespoň k zamyšlení, splnily svůj cíl.

  1. Byla delimitace státních podniků tehdejšího resortu ČÚGK v roce 1990 realizována s dostatečnou předvídavostí, koncepčně a důsledně? Nejsou příčinou řady dnešních problémů tehdejší chyby a spěch?
  2. Privatizace zeměměřických státních podniků byla převážně připravována formou kupónové privatizace. Realita byla nakonec jiná a mnohé podniky se ani vlastní privatizace "nedožily". Ty, které poznaly vlastníka v podobě investičních fondů, brzo ze svých naivních snů procitly. Nemohla právě privatizace rezortních státních podniků otevřít větší prostor pro to, aby se na ní více podíleli tehdejší resortní a zejména mimoresortní odborníci mající zájem podnikat?
  3. Byl kapacitní růst privátních zeměměřických firem v období maximální poptávky po geodetických pracích znakem nezralosti jejích majitelů, nebo měl jiné příčiny?
  4. Požaduje soukromý sektor v oboru zeměměřictví ochranou ruku státu? Co se vlastně skrývá za tlakem po "státních zakázkách"? Proč má soukromý sektor na úlohu ČÚZK v ČR poněkud odlišný názor, než je tomu v řadách státních úředníků?
  5. Strmý růst zeměměřických firem, charakteristický pro období let 1992 až 96 se zastavil. Nastalo období recese. Je vůbec možné, aby se v ČR uplatnil zeměměřický potenciál zahrnující téměř

6 000 zaměstnanců státní správy a současný rozvinutý soukromý sektor?

Ing. Miroslav Šedý
absolvent ČVUT Praha (1974), v letech 1974-1999 zaměstnán v Geodezii Brno
nyní soukr. podnikatel

tel: 0602 555 283

Email: msedy@ti.cz

Tento příspěvek vyšel ve sborníku MGID ?99, ale k zamýšlené diskuzi nad otázkami nedošlo, neboť Ing. Šedý onemocněl. Domníváme se, že 10 let po revoluci, navíc na prahu roku 2000, by podobné zamyšlení nemělo zapadnout. Tyto otázky jsme zaslali přímo některým osobnostem našeho oboru a prostřednictvím časopisu se obracíme i na vás – naše čtenáře. Máte-li k tématu co říci, pošlete příspěvek do redakce.

Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka

Aktualizace: 11.12.1999