[pošta]
Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka

Malé firmy v ČR na konci tisíciletí
Ing. Rudolf Čančík, Geometra Opava

Resume:
            Zeměměřictví je součástí společnosti nedůsledně se měnící na liberálních principech, společnosti nasáklé nedostatky realizace transformačního procesu.
            Podnikání v zeměměřictví přes všechny proklamace není vítané, stále jsou snahy vtáhnout zpět komerční činnosti do orgánů státní správy (např. geodetické složky pozemkových úřadů - formulace v právní úpravě to nevylučuje, praktická aplikace však popírá vývoj společnosti zahájený po listopadu 1989, atd.).
            Nechuť vytvořit transparentní podmínky zachovávající výlučnost odbornosti spolu s přístupem k podnikání subjektů s prokazatelnou kvalifikací a odbornou úrovní pro požadované činnosti, staví současné zeměměřiče do postavení, které prestiž oboru v žádném případě v budoucnosti neposílí.
            V okolních státech, a ty se spolu s námi stanou v EÚ součástí volného pohybu pracovních sil, služeb, kapitálu atd. , v mnoha případech jsou výchozí podmínky nastavovány s podstatně větší prozíravostí.
            Vzájemné pochopení státní a soukromé zeměměřické sféry a rozdělení úkolů a stanovení spolupráce při jejich naplňování přišlo v Rakousku včas v období před vstupem do EÚ.
            Jsme skutečně tak odlišní a můžeme se chovat jinak? Každý ať se zamyslí, reálně zhodnotí možnosti a koná v zájmu oboru i vlastní seberealizace v zeměměřictví. Příležitosti není nutno složitě hledat.

Ing. Rudolf Čančík
Geometra Opava

Email:
cancik@geometra-opava.com

Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka

Aktualizace: 11.12.1999