[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
Katalog geodetických firem

Ferda, s.r.o.
ukázková firma pro internetovou prezentaci

 
Lidická 11, 115 86 Zadní kopanina
tel.: 02/33 37 44 43, fax: 02/33 37 44 43

Nabídka činností:

        Všechny geodet. práce
        G+K práce pro stavbu a projekt
        Zaměření skutečného stavu objektů
        Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (OG)
        Účelové mapování
        Digitální mapové podklady

Základní údaje o firmě

FERDA - PRÁCE VŠEHO DRUHU

    Firma byla založena v roce 1991, její hlavní náplní činnosti jsou veškeré geodetické práce, zaměření a zpracování geodetických podkladů včetně tvorby digitálních map. Zakladatel firmy RNDr. ing. Jiří Vlach, CSc. je bývalý pracovník resortu ČÚZK a dlouholetý specialista v oboru tvorby map všech měřítek. Firma v současné době čítá 5 stálých zaměstnanců, s dalšími 8 externisty pravidelně spolupracujem. Firma je vybavena nejmodernějšími technickými a programovými prostředky.
    Naší práce si nejvíce cení velké průmyslové a zemědělské podniky a stavební firmy. Nejvíce zakázek jsme realizovali v Praze a ve středních čechách, do příštího roku počítáme s rozšířením a založením firemní pobočky v Jindřichově Hradci.
    Můžeme se pochlubit komplexní zakázkou pro geodetické práce při výstavbě nového parovodu z JE Temelín do Týna nad Vltavou. Naší nejkurióznější zakázkou bylo zaměření jednotlivých objektů na archeologickém nalezišti Břežany. Tato práce probíhala v zimním období a bylo nutno "roztávat" souvislou sněhovou pokrývku (15.2.94, Břežany: 25 cm).

Přejeme našim současným i budoucím zákazníkům krásné vánoce, šťastný vstup do nového roku, veselé velikonoce,...


    Zde se jedná opravdu o velmi jednoduchou firemní prezentaci, která může mít formát cca A4 a firma si zde kromě graficky řešeného textu pracovních činností může umístit své reference, perspektivy růstu, chválu, foto šéfa a nejrůznější další sdělení, která vás napadnou.
    Naše služba napomůže zviditelnění i malých firmiček ve světě Internetu a umožní jim dát o sobě informaci prostřednictvím internetové adresy na vizitce, dopisním papíru nebo odskoku z databáze. Za vlastní velké stránky s kompletní nabídkou výrobků a služeb, náročným designem platí velké firmy mnoho tisíc korun. Vaše firma může v omezené míře být na Internetu za několik stovek korun. Máte-li o prezentaci na WWW zájem, informujte se v redakci. Telefon 02-33 37 44 43, nebo e-mail zememeric@ini.cz. Na dobrou spolupráci se těší ing. Radek Petr a Valda Škván.