[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
Katalog geodetických firem

Geodézie České Budějovice, spol. s r.o.

 
Lidická 11, 370 86 České Budějovice
tel.: 038/87 79 11, fax: 038/59 680

Nabídka činností:

        Všechny geodet. práce
        Polohopisné a výškopisné měření
        Práce v KN - GP
        IG
        G+K práce pro stavbu a projekt
        Zaměření skutečného stavu objektů
        Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (OG)
        Účelové mapování
        Základní mapy
        Pozemkové úpravy
        Práce v BP
        Práce s GPS
        Kartografické práce
        Měření pro GIS
        Digitální mapové podklady