[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
Katalog geodetických firem

GEONOVA, spol. s r.o.
[Logo]

 
Kyjovská 1962, 580 01 Havlíčkův Brod
tel./zázn.: 0451/23 743, fax: 0451/23 744

Nabídka činností:

        Polohopisné a výškopisné měření
        Práce v KN - GP - vytyčení hranic pozemků
        G+K práce pro stavbu a projekt
        Zaměření skutečného stavu objektů
        Účelové mapování
        Pozemkové úpravy
        Digitální mapové podklady