O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             Geodézie

 
Leica
Reklama Gefos
  

Zeměměřič 10-02
  FOR ARCH 2002 se konal již potřinácté
  Fotogrammetrické a geodetické postupy: Zabezpečení budov pro tunel uvnitř města
  38. GEODETICKÉ INFORMAČNÍ DNY

Zeměměřič 8+9-02

Zeměměřič 6+7-02
  2. medzinárodná konferencia inžinierskej geodézie
  Nový komparátor pro kalibraci nivelačních latí na principu optického kódovacího systému

Zeměměřič 5-02
  Sběr a aktualizace dat s využitím GPS
  VKM - efektivní řešení geodetické technologie
  Výškové spojení mezi Dánskem a Švédskem
  Terminologie zeměměřictví a KN ČR
  Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ
  Úprava zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Zeměměřič 4-02
  Ohlédnutí za Prezentačními dny Praha 2002
  Soudní znalci v oboru
  Prodám malou zavedenou geodetickou kancelář

Zeměměřič 3-02
  Buď pořádný byznys, nebo pryč od toho
  Katalog geodetických firem 2002
  KOKEŠ, MISYS a okolní svět
  krádež TS Nikon DTM-300
  3-D laserový skener firmy Cyra Technologies, Inc.
  Robotizované totální stanice TRIMBLE

Zeměměřič 1+2-02
  Změna www stránek Intergraph ČR
  Prvé poznatky z merania prístrojom Leica TCRM 1105
  Soutěž
  Totální stanice TRIMBLE 3300
  ťKulat፠výročí z dějin českého zeměměřictví

Zeměměřič 12-01
  Zeměměřičem v Americe
  Informace geodetickým firmám a živnostníkům
  Soutěž
  Perspektiva Vojenského topografického ústavu
  Dotisk knihy 250 století zeměměřictví
  Pozemky a právo

Zeměměřič 11-01
  Výsledky 37. Geodesia rallye ČR
  Občanské sdružení Viva Geodesia
  Zvítězila Geodesia rallye
  37. Geodesia rallye se vydařila
  Cvičná etapa slavné zeměměřické rallye
  Obálka časopisu a mapa etapy
  PO 37. GEODESIA RALLYE ČR
  Soutěž
  Geografické služby armád NATO a PfP ve VTOPÚ Dobruška
  Rastry v programu Kokeš
  NOVELA VYHLÁŚKY ČÚZK č. 31/1995
  Žerty stranou - Krachující geodeti
  TSCe řídicí jednotka
  Geomaraton 2001
  NOVELA ZEMĚMĚŘICKÉHO ZÁKONA

Zeměměřič 10-01
  Totální stanice Trimble 3000
  Soutěž
  VTOPÚ v čase změn v české společnosti
  Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální?
  Vývoj DORIS: Přehled
  Elektronické měření délek a směrů
Zeměměřič 8+9-01
  Komora jako systémová záležitost
  Obchodního ředitele
  Bodová pole jako základ vytváření nových katastrálních map
  Pozemky a právo
  Osmdesátá léta ve VTOPÚ - rozvoj nových technologií
  Soutěž
  Spor o autorství ke geodetickému programu
  Spuštění Dálkového přístupu do katastru
  Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla
  Workshop WirelessInfo
  K článku ing. M. Rouleho, CSc. v Zeměměřiči č. 5/01

Zeměměřič 6+7-01
  Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
  Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s.
  Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
  Pražské zeměměřické průmyslovce k padesátce
  Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
  Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
  Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
  Novela zeměměřického zákona
  Nove katastralni predpisy - rekapitulace
  Napříč republikou
  Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií

Zeměměřič 5-01
  Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
  Pozemky a právo
  Nová definice úlohy CLGE
  Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
  Aktuálne otázky banského meračstva a geodézie
  Katastr nemovitostí v Bílém domě
  Právní vztahy v KN
  Vylosovaný výherce
  Výsledky státem zadaného a financovaného výzkumu a vývoje
  
Hrozí odliv mozků z oboru?
  Slovenská komora geodetov a kartografov
  Euroinžinieri
  Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  Geometrické plány v systému KOKEŠ
  Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve svobodném státě Sasko

Zeměměřič 4-01
  Vznik Vojenského topografického ústavu (zahájení přechodu od geodetického systému a zobrazení národního typu k mezinárodnímu)
  Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
  konference ZEMEMERIC
  CD-ROM "Zememerictvi a katastr III
  Demonerze CD-ROM Zememerictvi a katastr II.
  krádež - totální stanice Leica Wild TC 1010
  GEODETICKÉ SIETE 2001
  almanach

Zeměměřič 3-01
  Poslanci na ČÚZK
  Testovací základna VÚGTK pro technologii GPS
  Trimble a Spectra Precision jsou nyní jedinou společností
  Novinky v nabídce GPS firmy SOKKIA
  Přítomnost a budoucnost podrobných bodových polí
  Kern v Aarau
  K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty
  Evidence a registry podrobných bodových polí - současný stav a jeho přechod do zdokonaleného ISKN
  Stanovisko Rady NEMOFORA k návrhu zákona o dani z nemovitostí
  Písemné testy jako součást zkoušky

Zeměměřič 1+2-01
  VÚGTK-CD-ROM "Zeměměřictví a katastr II." (2000 / 2001)
  Kokeš pro pracovní skupiny - Vykbáze
  Informace o metrologii
  ISKN - aktuální informace o projektu
  Stanovisko k projektu ISKN
  ISKN
  Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
  Inženýrská geodézie na prahu nového tisíciletí

Zeměměřič 12-00
  Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa
  Jak editovat údaje v Katalogu geodetických firem na Webu Zeměměřiče.
  SYSTÉM KOKEŠ NA PRAHU NOVÉHO TISÍCILETÍ
  Doc. Ing. Jan Jandourek, CSc.
  LEICA Tour 2001
  XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
  Prostorový referenční rámec na území ČR
  Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
  Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.

Zeměměřič 11-00
  Mezinárodní odborný seminář
  Seminář Příprava a realizace staveb
  Geodetická základna Západočeské univerzity v Plzni
  Cesta do Těchnic aneb Objevitelem v Čechách
  Představujeme novou totální stanici Geodimeter 600S DR200+
  Geodetické měření délek na olympiádě v Sydney
  Prezentační den firem nabízejících geodetické přístroje a SW
  Jak psát slovo Ťgeodezieť?
  Terminologie Ťpoikstéť

Zeměměřič 10-00
   Malé firmy v ČR na konci tisíciletí
   Poděkování a služba předplatitelům
   Seminář - Příprava a realizace staveb
   Seminář - Partnerství v zeměměřictví

Zeměměřič 8+9-00
  Novinky zeměměřické knihovny
   K historii geodetických přístrojů v Čechách
   Měření geometrického tvaru tunelu Mrázovka
   Geodezie v 21. století
   Opožděně k několika výročím vyrovnávacího počtu
   Veřejné zakázky
   Katastr nemovitostí
   Pozemky a právo
  Komentáře ke katastrálnímu zákonu

Zeměměřič 6+7-00
  Pozemkové úpravy v okrese Litoměřice
  Geodetické firmy na WWW
  Second hand přístrojů
  GIS technologie podporují Internet a celopodnikové informační systémy
  Oceňování zeměměřických výkonů
  Nový katastrální zákon
  Krádeže   Informace o kradených přístrojích na webu zaměměřiče
  Geodis Brno oslavil 10 let od založení

Zeměměřič 5-00
  Firma GEUS s.r.o. přijme geodeta/ -ku
do oddělení technické podpory našeho SW.
   Nová vyhláška ČÚZK
3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb...
   Novela katastrálního zákona
  Máme kvalitní souřadnicový systém?
   NIKON NPL-820 - nová totální stanice vystupující z řady
   Z historie geodezie a mapovani
  XIII. Mezinárodní kurz inženýrské geodezie
- Ingenieurvermessung 2000 Mnichov
   Nabídka firmy GEOLINE
   Nabídka firmy GEFOS
   Geoserver - Geodetické centrum
   Nabídka firmy GEOINVEST
   Nabídka firmy GEOVAP
   Internetový obchod GEUSWARE
   Nabídka firmy GEPlus
   Nabídka firmy Hrdlicka

Zeměměřič 4-00
  Setkávání ve Výzkumáku
Den otevřených dveří VÚGTK ve Zdibech
  Kam kráčí zeměměřictví v 21. století
  Proč je zeměměřictví na veřejnosti málo známé?
  Setkání akcionářů by/S@T

Zeměměřič 3-00
  Brněnský seminář GPS a speciální geodetické práce
Pořádaný ústavem geodezie FAST VUT
  Naše exkurze v pražském tunelu Mrázovka
  Leica Tour 2000
Prezentační turné ve vybraných městech
  Novinky značky Nikon
Společnost Hrdlička s.r.o. výhradním distributorem přístrojů Nikon

    Historie zeměměřictví
Zájemci o historii zeměměřictví nalistujte stránku http://www.surveyhistory.org

Zeměměřič 1+2-2000
  Exkurze v pražském tunelu Mrázovka
  Kam kráčí zeměměřictví v 21. století
  V rámci celosvětové akce Fig Working Week Prague 2000 v květnu t.r. se uskuteční také výstavy
  Novinky zeměměřické knihovny
  S t a n o v i s k o vlády ČR k poslaneckému návrhu zákona o Zeměměřické komoře naleznete ZDE

Zeměměřič 12-99
  Bude celoplošná sít referenčních stanic DGPS v ČR a SR?
Rozhovor se zástupcem firmy by/s@t
  Účast VZÚ na posledním evropském stupňovém měření
Zveřejnění informací při příležitosti 80. výročí vzniku VZÚ
  Podnikání v zeměměřičství
Referát ing. Miroslava Šedivého na MGID Brno

Zeměměřič 11-99
  Nová budova zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze
Přínos tohoto díla
Z historie realizace
Otevření budovy
  Geodezia rallye
pokračování
  80. výročí VZÚ
Historie tohoto ústavu
  Leica GPS systém 500
  Groma - geodetický výpočetní software
Modul pro geodetické plány
  GEUS - mobilní kancelář v jednom kufru
  Trimble 4600
Kompletní geodetický systém za nové ceny
  Speciální podzimní ceny hraničních znaků
Geodetické centrum, Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice
  Spectraprecision a Carl Zeis Jena

Zeměměřič 10-99
  Zeměměřictví v České republice
Z jednání komory
  Komora v Prčicích
Valná hromada KGK a školení s certifikací systémů řízení jakosti
  Data a DKM
Vektorizace sáhových map
  Autodesk představuje
Survey Release 2, MapGuide, AutoCAD LT 2000
  Hurikán Floyd kontra GeoMedia Web Map
Evakuace obyvatelstva s pomocí GeoMedia Web Map
  Návrh zásad standardu DTMM
Snaha o sjednocení filosofie pojetí
  Ještě k článku Zeměměřiči v Čechách
Malé ohlédnutí
  Nové totální stanice SOKKIA [www.sokkia.com]
Sokkia, s.r.o., Škroupovo nám. 9, 130 00, Praha 3
  Servo-totální stanice Geodimetr System 600 Pro
Geotronics, s.r.o., Weilova 1142, 102 00, Praha 10
  Elektronické totální stanice Topcon GPT-1000 [www.geodis.cz]
  Inkoustové plotry MUTOH [www.geus.cz]
  Nové ceny Trimble 4600 u firmy Geoinvest [www.geoinvest.cz]
  Speciální "podzimní“ ceny od Geodetického centra
Komplexní sortiment pro geodetické a stavební firmy

Zeměměřič 8+9-99
  Přesnost měření a otázky jakosti podle ISO norem
Komentáře pojmů souvisejících s teorií jakosti
  DIPLOMOVÉ PRÁCE G+K ČVUT na WWW
Ukázky diplomových prací na internetu
  Opět Geodesia rallye
Rallye pro všechny
  CD-ROM: zeměměřictví a katastr 1999
Informace z elektronické konference Katastr
  Nová základní řada totálních stanic TPS 300 Leica [www.leica.com]
Nabídka firmy Gefos
  Plotry MUTOH
Inkoustové plotry 720 dpi color [www.geodis.cz]
  Přístroje od GEOVAP
Totální stanice GTS 212 a GPS Locus [www.geovap.cz]
  GEOVAP
GeoArchiv - správa grafických dat databázovým způsobem [www.geovap.cz]
  Totální stanice od Geus [www.geus.cz]
  Geodis Brno
Elektronické totální stanice GPT-1000

Zeměměřič 5-99
  Katalog geodetických firem
  Trimble opět v plném lesku
  Nový systém Leica GPS 500
  Spectra Precision zvětšuje svoji sílu s geodetickou divizí Zeiss
  Poslanecký seminář
  Dotazník soukromé sféře z KGK
  Integraph podepsal dohodu s ASI na SW pro radarové dálkové snímkování
  Totální stanice Topcon GTS-512E
  Groma v5.0
Geodetický výpočetní software v prostředí MS Windows NT/95/98

Zeměměřič 4-99
  Nekradu SW
  Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 3. díl
  Současný stav českého stavebnictví
  Malé a střední podniky mají letos postihnout bankroty
  Internet proti dlužníkům, Neplatiči v G+K
  Katalog geodetických firem v r. 1999
  Mapka umístění některých firem na IBF a URBIS
  Co je FIG Week Prague 2000
  Tematický zájezd na XXI. kongres FIG 1998
  Pozemkové úpravy v Třebíči, Stav digitalizace a zavádění údajů o BPEJ k 31. 12. ´98
  Sympozia z dějin G+K v NTM
  Československá vojenská zeměpisná služba a její ústav – 1. část
  Komora informuje

Zeměměřič 3-99
  Sokkia představuje inovované totální stanice POWERSET

Zeměměřič 1+2-99
   Evropská prodejní síť Spectra Precision rozšiřuje svoji nabídku o geodetické přijímače GPS Ashtech.
   Zasedání představenstva KGK, Praha, 30. 11. ´98 a 11. 1. ´99
Intergeo ´98 – mezinárodní geodetické dny.

Zeměměřič 11+12-98
   Geometra Opava v Nicaragui
Budování geodetických základů a digitální mapy městského katastru v mezinárodním projektu spolupráce.
   Digitální nivelační přístroj firmy SOKKIA Powerlevel SDL30
Představení plně digitálního nivelačního přístroje, který s vámi samozřejmě komunikuje v češtině.
   Transformace souřadných systémů a skenování
2D transformace výkresů v AutoCADu rozšiřuje SW nabídku.
   Informace o výhodném pojištění členů KGK
Vedení KGK sjednalo exkluzivní smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a majetku zeměměřičů.

Zeměměřič 9+10-98
    TOP Zeměměřiče ´98
Potřetí náš časopis vyhlásil anketu o největží geodetickou firmu působící v oborech geodezie, kartografie, fotogrammetrie a GIS.
  Přeměřený Melechov
Na mapách je uváděna různá výška vrchu Melechov. Jak je to s ním doopravdy?

Zeměměřič 7+8-98
    SLOVENSKO-POLSKO-ČESKÉ GEODETICKÉ DNY
Pod tatranskými štíty se podruhé na Slovensku setkali geodeti tří sousedních středoevropských států
    Vystoupení předsedy ČSGK na IV. mezinárodních Slovensko-polsko-českých geodetických dnech
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové a přátelé, po roce se opět setkáváme, abychom si vyměnili informace o novinkách v zeměměřictví a katastru, o odborných i společenských problémech, o úspěších i neúspěších zeměměřičů Slovenska, Polska a Česka a popovídali si o všem, o čem potřebují mluvit lidé blízcí si profesí, jazykem, kulturou a geografickou polohou v Evropě.
    Top Zeměměřiče 98
Výsledky ankety o největší geodetickou firmu v ČR.

Zeměměřič 5+6-98
    GeoPol LT 97
Druhá verze programu s označením GeoPol LT 97 si bere za cíl rozšíření funkčnosti AutoCADu LT 97 o oblast tvorby technických mapových podkladů podle českých zvyklostí a norem.

Zeměměřič 3+4-98
    Podpora kódování u totálních stanic řady TPS100
Uložení seznamu kódů do vnitřní paměti přístroje umožňuje jejich jednoduché vyhledávání a ukládání k datovým blokům.
    Turecko – geodetické práce pro lanovou dráhu v externích podmínkách
Zkušenosti pracovníků Geodézie Krkonoše z měření v těžko přístupných vysokohorských terénech.

Zeměměřič 1-2-98
    50 let přístrojů Geodimeter
V historii měření délek způsobil zvrat elektronický dálkoměr.
    Automobil přesně na míru
Univerzální automobil pro geodetické práce.