[Home Page]

Vážení přátelé sportu a geodezie,

dovoluji si Vás jménem organizačního týmu upozornit, že ve dnech 20. - 21. 12. 2001 se bude konat již VIII. ročník největší sportovní akce pro studenty a absolventy SPŠ zeměměřické v Praze.

Tento 24hodinový basketbalový zápas, ve kterém se utkají stávající studenti s absolventy SPŠ zeměměřické všech věkových kategorií, je nevýdělečná akce. A protože "každá sranda něco stojí", potřebujeme i my něco málo přispět. Vaše případná finanční pomoc bude náležitě odměněna. Peníze budou použity na zajištění hladkého průběhu celé akce (např. na potraviny, iontové nápoje, dresy, apod.) Podívejte se, prosím, do svého firemního prasátka, zkuste vylovit pár bankovek a přispějte i Vy na první GeoMaraton v tomto tisíciletí! (P.S.: každá koruna dobrá; malý dar - taky dar.) Odměnou za Vaši ochotu a vstřícnost Vám bude reklama u našich prestižních mediálních partnerů (televize, rádio, časopis Zeměměřič) a samozřejmě loga Vašich firem a společností na dresech všech hráčů a organizátorů, kteří je často stále hrdě nosí. Jste absolventi SPŠ zeměměřické? Chcete okusit, jaké to je vrátit se do školní tělocvičny? Chcete ukázat co ve Vás je? Přihlaste se a přijďte si alespoň na chvíli zahrát! Rádi Vás uvidíme. (Viz též www. zememeric.cz/geomaraton.) S přátelským pozdravem


hlavní organizátor, +420 603 712 754

vyvěšeno: 19.listopad 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [KGK] [Pošta]