O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             Historie

 
jsme mediálním partnerem výstavy
Reklama: Výstava 100 let Jaroslava Foglara
  

Historie zeměměřictví
Zájemci o historii zeměměřictví nalistujte stranku http://www.surveyhistory.org
Zdroj: konference katastr@fsv.cvut.cz, 22.3.2000


Pokud máte zájem o CD Zeměměřictví a katastr, můžete si jej objednat i v redakci. Mailem, nebo telefonem.


Nabídka Zeměměřiče
Úctihodné dílo profesora Augusta Sedláčka Hrady, zámky a tvrze Království českého
  rpakce NTM ve spolupráci s klubem přátel NTM


ťDějiny zeměměřictví na webu   Doc. Pavel Hánek, Zeměměřič č. 10/2002

ťXXII. Sympozium z dějin G+K   (rp), Zeměměřič č. 3/2002

ťKulat፠výročí z dějin českého zeměměřictví   Doc. Pavel Hánek, Zeměměřič č. 1+2/2002

Soutěž    Zeměměřič č. 1+2/2002

Perspektiva Vojenského topografického ústavu   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 12/2001

Soutěž    Zeměměřič č. 12/2001

XXII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODEZIE A KARTOGRAFIE    Zeměměřič č. 12/2001

Geografické služby armád NATO a PfP ve VTOPÚ Dobruška   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 11/2001

Soutěž    Zeměměřič č. 11/2001

VTOPÚ v čase změn v české společnosti   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 10/2001

Soutěž    Zeměměřič č. 10/2001

Osmdesátá léta ve VTOPÚ - rozvoj nových technologií   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 8+9/2001

Soutěž    Zeměměřič č. 8+9/2001

Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 6+7/2001

První celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000   Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 5/2001

Vznik Vojenského topografického ústavu (zahájení přechodu od geodetického systému a zobrazení národního typu k mezinárodnímu)  Plukovník ing. Karel RADĚJ, CSc., Zeměměřič č. 4/2001

ČASY SE NEMĚNÍ aneb VŠE PŘI STARÉM(projednávání katastrálního zákona v parlamentu)  Ing. Marek NAAR, Zeměměřič č. 3/2001

Kern v Aarau  Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Zeměměřič č. 3/2001/A>

Měření deformací historické lodi v muzeu Vasa  Ing. Jelena Vitásková, Zeměměřič č. 12/2000

Zaměření klenby kostela P. Marie a Karla Velikého  Dr. Ing. Karel Pavelka, Zeměměřič č. 12/2000

XXI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  Ing. Jana Marešová a Ing. Jitka Suchá, Zeměměřič č. 12/2000

Mezinárodní odborný seminář   Zeměměřič č. 11/2000

Tadeáš Hájek z Hájku a my  Ing. Václav Nejedlý, Zeměměřič č. 11/2000

,

"Kulatá" výročí z dějin českého zeměměřictví    Doc.Ing.Pavel Hánek,CSc., Zeměměřič č. 8+9/2000
   

Historicke mapy     Zeměměřič č. 8+9/2000
   Velké mnozstvi historickych map v dobre kvalite je na univerzite Texas

K historii geodetických přístrojů v Čechách   Doc.Ing.Pavel Hánek,CSc., Zeměměřič č. 8+9/2000
   

Opožděně k několika výročím vyrovnávacího počtu   Doc.Ing.Pavel Hánek,CSc., Zeměměřič č. 8+9/2000
   

Zeměměřictví a katastr po deseti letech   Petr Polák, Zeměměřič č. 5/2000
    Odpovědi a názory k článkům Ferdinanda Radoucha, Lumíra Nedvídka a Petra Skály od Petra Poláka.

Jak pukaly ledy... I.   Ing. Ferdinand Radouch, Zeměměřič č. 4/2000
    Ing. Ferdinand Radouch odpovídá na otázky, které nastínil ing. Šedý ve svém příspěvku na MGID '99.

Podnikání v zeměměřictví   Ing. František Janovský, Zeměměřič č. 5/2000
    Podnikání v zeměměřictví je úplně stejným podnikáním jako podnikání v holičství, hutnictví, kolotočářství či pohřebnictví.

Zasedání představitelů katastrálních služeb   jš, Zeměměřič č. 5/2000
    XVII. zasedání představitelů katastrálních služeb zemí bývalého Rakousko-Uherska se konalo ve dnech 3.-5. dubna 2000 v Praze za účasti 20 delegátů z Rakouska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska a České republiky.

Naše rallye jubilantem   zakl, Zeměměřič č. 5/2000
    Končí století. Století, které by mohlo být nazváno elektronickým, kosmickým, ale mohlo by to také být století, jehož symbolem je automobil. Jako vedlejší produkt automobilové davové psychózy vznikla i GEODESIA RALLYE. Letos 23. května je tomu třicet let, kdy bylo odstartováno první vozidlo na její trať.

Z historie geodezie a mapovani    Z++ 18/5/00, Zeměměřič č. 5/2000
    NTM a ČSGK si dovoluji pozvat na symposium Z historie geodezie a mapováni


[HomePage]   [kontakt]