O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             KGK

geodis

Zeměměřič 03a04-19
  Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

Zeměměřič 01a02-19

Zeměměřič 11a12-18

Zeměměřič 09a10-18

Zeměměřič 07a08-18

Zeměměřič 05a06-18

Zeměměřič 03a04-18

Zeměměřič 01a02-18
  POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG

Zeměměřič 11a12-17
  70 let v oboru pohledem pamětníka

Zeměměřič 09a10-17
  Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice

Zeměměřič 07a08-17

Zeměměřič 05a06-17

Zeměměřič 03a04-17

Zeměměřič 01a02-17
  Vývoj časové náročnosti a cen komplexních pozemkových úprav

Zeměměřič 11a12 -16

Zeměměřič 09a10-16
  
  ? INŽENÝR 4.0 ? - Panelová diskuse
  24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI

Zeměměřič 07a08 -16
  Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů - 2

Zeměměřič 05a06-16

Zeměměřič 03a04-16
  Paragrafové znění zákona o České komoře zeměměřičů

Zeměměřič 01a02-16
  Profesní komory proti vládě

Zeměměřič 11a12-15
  Ing. Ladislav Junek zemřel

Zeměměřič 09a10-15
  VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ a GEOMETRICKÉ PLÁNY na Plzeňsku

Zeměměřič 07a08-15

Zeměměřič 05a06-15
  Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
  Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 1.
  Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 2.
  Výzva Komory geodetů a kartografů
  Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 3
  Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 4.
  Co dělala Komora před setkáním geodetů - díl 5.
  Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
  12. SETKÁNÍ GEODETŮ
  Technické geodetické dílo roku 2014 - výsledky soutěže

Zeměměřič 03a04-15
  Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014

Zeměměřič 01a02-15
  Zemřel Ing. Václav Kafka

Zeměměřič 11a12-14
  Z činnosti Komory geodetů a kartografů SR
  Ceny geodetických a kartografických prác
  Nemoforum představuje ozvučené prezentace ze semináře GeoInfoStrategie - ČR

Zeměměřič 09a10-14
  První setkání osob vykonávající zeměměřické služby ve Zlínském kraji

Zeměměřič 07a08-14

Zeměměřič 05a06-14
  Celorepublikové setkání geodetů v Berouně

Zeměměřič 03a04-14
  Konec Komory za zákona na Slovensku?
  Správní řízení zahájeno

Zeměměřič 01a02-14

Zeměměřič 11a12-13

Zeměměřič 09a10-13

Zeměměřič 07a08-13
  Návrhy vyhlášek k provedení nového Katastrálního zákona

Zeměměřič 05a06-13
  Technické dílo roku 2012
  10. setkání geodetů v hotelu Naháč

Zeměměřič 03a04-13

Zeměměřič 01a02-13

Zeměměřič 11a12-12

Zeměměřič 09a10-12
  Komora ze zákona - diskuze
  Valná hromada KGK

Zeměměřič 07a08-12

Zeměměřič 05a06-12
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2012
  Technické dílo roku 2011

Zeměměřič 03a04-12

Zeměměřič 01a02-12

Zeměměřič 11a12-11
  Boj KGK o Občanský zákoník

Zeměměřič 09a10-11
  Slovenské geodetické dny 2011

Zeměměřič 07a08-11
  Profese zeměměřiče v EU z pohledu Francie

Zeměměřič 05a06-11
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

Zeměměřič 03a04-11
  Igor Chaun natočil dokument o geodetu Martinu Hrdličkovi
  Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
  Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
  Program Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů
  Jmenný seznam ÚOZI

Zeměměřič 01a02 -11
  Smutná zpráva - zemřel ing. Slavoj Kádner, CSc.
  Smutná zpráva - zemřel Ing. Jiří Plavec
  Analýza cen vybraných geodetických prací
  Podnikatelem roku Prahy a středních Čech se stal nadšený geodet Martin Hrdlička

Zeměměřič 11a12-10
  3. SETKÁNÍ GEODETŮ JIHOČESKÉHO KRAJE
  Výsledky ankety cen obvyklých

Zeměměřič 09a10-10
  Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny v G+K

Zeměměřič 07a08-10
  Za publikování ceníku dostala komora pokutu

Zeměměřič 05a06 -10
  Setkání geodetů 2010
  Vyberte technické dílo minulého roku

Zeměměřič 03a04 -10
  Ing. Miroslav Hrdlička se dožívá 80 let
  S O U T Ě Ž TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2009

Zeměměřič 01a02 -10
  Terestrické 3D skenování
  Jste firma a účastníte se veřejných zakázek v digitalizaci?

Zeměměřič 11a12-09

Zeměměřič 09a10-09

Zeměměřič 07a08-09

Zeměměřič 07a08-09

Zeměměřič 05a06-09
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
  Hlasujte o technické dílo roku
  Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona

Zeměměřič 03a04-09
  Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech

Zeměměřič 01a02-09
  Soutěž Technické dílo roku 2008
  Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
  Soutěž technické dílo roku

Zeměměřič 11a12-08
  Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?

Zeměměřič 09a10-08
  Stanovenie ceny geodetických a kartografických prác
  Vláda ČR řekla NE
  Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?
  Obvyklé ceny v geodézii – letní průzkum
  Hledáme TOP 20 firem v geodézii

Zeměměřič 07a08-08
  Etický kódex geodeta
  Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
  Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
  Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
  Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
  Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

Zeměměřič 05a06-08
  HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
  Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy

Zeměměřič 03a04-08
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
  Setkání geodetů 2008

Zeměměřič 01a02-08

Zeměměřič 12-07
  Uznávání ÚOZI v Evropě

Zeměměřič 11-07
  KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
  Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
  Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
  K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

Zeměměřič 10-07

Zeměměřič 08a09-07

Zeměměřič 06a07-07

Zeměměřič 05-07

Zeměměřič 04-07
  Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

Zeměměřič 03-07
  Zeměměřič v PDF
  Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
  Valná hromada Zeměměřické komory

Zeměměřič 01a02-07

Zeměměřič 12-06

Zeměměřič 11-06

Zeměměřič 10-06

Zeměměřič 08a09-06
  Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
  Technické dílo roku
  Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
  Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

Zeměměřič 06a07-06
  Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

Zeměměřič 05-06
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

Zeměměřič 04-06

Zeměměřič 03-06

Zeměměřič 01a02-06

Zeměměřič 12-05

Zeměměřič 11-05

Zeměměřič 10-05
  Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze

Zeměměřič 08a09-05

Zeměměřič 06a07-05

Zeměměřič 05-05
  Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
  Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
  Den VELKOformátového tisku 25.5.

Zeměměřič 04-05

Zeměměřič 03-05

Zeměměřič 01a02-05

Zeměměřič 12-04

Zeměměřič 11-04

Zeměměřič 10-04
  Soutěžní příspěvky
  SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

Zeměměřič 08a09-04

Zeměměřič 06a07-04

Zeměměřič 05-04
  Technické dílo roku 2004
  Setkání geodetů 2004

Zeměměřič 04-04
  Co se skrývá za názvem Lités?

Zeměměřič 03-04

Zeměměřič 01a02-04

Zeměměřič 12-03

Zeměměřič 11-03

Zeměměřič 10-03

Zeměměřič 08a09-03

Zeměměřič 06a07-03

Zeměměřič 05-03
  Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
  Zemřel velký geodet
  Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
  K seriálu o sametové revoluci v G+K

Zeměměřič 04-03
  Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
  Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
  Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
  Soukromá geodezie na rozcestí
  Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT

Zeměměřič 03-03
  Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
  Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT

Zeměměřič 01a02-03

Zeměměřič 12-02

Zeměměřič 11-02

Zeměměřič 5-10

Zeměměřič 8+9-02

Zeměměřič 6+7-02

Zeměměřič 5-02
  Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ

Zeměměřič 4-02
  Budou zeměměřičtí inženýři úředně oprávnění ve výstavbě členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě?

Zeměměřič 10-02

Zeměměřič 6+7-02
  Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?

Zeměměřič 6+7-02
  Komora jako systémová záležitost - dotřetice
  DISKUZNÍ KONFERENCE O KOMOŘE ZE ZÁKONA
  Boj o razítka

Zeměměřič 5-02

Zeměměřič 4-02

Zeměměřič 3-02

Zeměměřič 1+2-02

Zeměměřič 12-01

Zeměměřič 11-01
  KOMORA JAKO SYSTÉMOVÁ ZÁLEŽITOST - ANO, ALE... JE TO TROCHU JINAK

Zeměměřič 10-01
  Komora nechce a nikdy nechtěla dohlížet na ceny!

Zeměměřič 8+9-01
  Komora jako systémová záležitost

Zeměměřič 6+7-01

Zeměměřič 5-01
  Nová definice úlohy CLGE
  Hrozí odliv mozků z oboru?

Zeměměřič 4-01

Zeměměřič 3-01
  Poslanci na ČÚZK

Zeměměřič 1+2-01
  Re: Stanovisko k projektu ISKN

Zeměměřič 12-00
  úvodem
  Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
  Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.

Zeměměřič 11-00

Zeměměřič 10-00
   Není politická vůle...
   Zákon o Zeměměřické komře - současný stav
   Návrh zákona o Zeměměřické komoře
   Důvodová zpráva k návrhu zákona o Zeměměřické komoře
   Stanovisko vlády k návrhu zákona o Zeměměřické komoře
   Projednávání návrhu zákona o Zeměměřické komoře Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR


  Zeptali jsme se...

   Valná hromada zeměměřické komory
   Kolektivní členové KGK
   Seminář - Partnerství v zeměměřictví