Komora geodetů a kartografů ­ ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA
Podklady pro argumentaci o schopnostech podnikatelské sféry k digitalizaci SGI
Průzkum připravenosti firem k působení mimo území ČR

Vyplněné dotazníky posílejte na adresu:

Ing. Rudolf Čančík, místopředseda KGK
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., Masařská 19, 746 01 Opava, tel/fax: 0653 / 624 011, E mail: mailto:cancik@geometra-opava.com

Firma: ........
Adresa: ........
Tel/fax: ........ E mail: ........ ........ Datum: ........
Informace poskytl : jméno: ........ postavení ve firmě: ........

1. Operační sytém: D0S ANO/NE*); Windows 95 ANO/NE*); Windows 98 ANO/NE*); Windows NT ANO/NE*); jiný a jaký   ........   

2. Vybavenost SW:

3. Vybavenost HW:

4. Personální obsazení nezbytné pro digitalizaci SGI

6. Počet k.ú. zpracovaných jako DKM za posledních šest let převzatých KÚ u nichž byla vyhlášena platnost nového operátu .......... k.ú. , z toho s převahou intravilán u .......... k.ú.

7. Práce v zahraničí ­ personální připravenost:

8. Práce v zahraničí ­ technickotechnologická připravenost

9. Další informace doplňující výše uvedený text:

Poznámka: *) nehodící se škrtne