[Home Page]

sokkia odrazný hranol+výtyčka

kdy: 18.1.2006
kde: Praha 7, Nároží ulic Poupetova Osadní
poznámka: malá výtyčka(50 cm) pro podrobné a přesné vytyčování + odrazný hranol


Služba časopisu Zeměměřič
[Server] [Výpis krádeží] [Editace zápisu] [Pošta]