Domu
Novinky
Rezort
Katastr
GPS
Kartografie
Geodezie
DPZ
GIS
Víme - Víte
Skolstvi
Archiv
Diar
[Prectete si]
[Internet]
[Katalog]
Firemní WWW
[Kontakt]
[Různé]
[pošta]             Prosinec '96

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Príspěvek k vedení KM-D
Geodetické dny v Brně
Zase Karlovy Vary

VÍME - VÍTE
Turnaj katastrálních úřadů
Křtiny stovkového Autoatlasu
Věcné večné břemeno
Specifikace v pozemních stavbách
Nová právní úprava KN
Sdružení pražských zeměměřičů
Odcizené hraniční kameny
Kdo je vlastne zeměměřič?
Zeměměřičské rekordy a zajímavosti (poprvé)
Anotace knih
   BUCHAR, P.- HOJOVEC, V.: Matematická kartografie, CVUT, 1996.
    ČÁP, M.- SAKAŘ, B.- HEGENBART, M.: Slovník stavebního práva, Seprom, 1994.
    BRADÁČ, A.- FIALA, J.: Nemovitosti, oceňování a právní vztahy, Linde, 1996.

GPS
Mount Everest - měření století

KARTOGRAFIE
Nenechává je to klidnými
Zajímavosti z přehledu majitelů
Nové postupy obnovy Státní mapy 1: 5 000 - odvozené
NOVÉ MAPY A ATLASY.
    Autoatlas, Česká republika, 1:100 000

GIS
Digitální model terénu 2.5 G (2. část)
Invex Computer '96

[Server]     [Podrobnosti]