Intergraph ČR, spol. s r.o.

Podbabská 20

160 46 PRAHA 6

TISKOVÁ ZPRÁVA

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ! DALŠÍ INFORMACE

Ing. Zdeněk Němec

(02) 2431 1741

znemec@ingr.com

Integraph podepsal dohodu s Atlantis Scientific's na software pro radarové dálkové snímkování

Nabídka přináší uživatelům vzdáleného snímkování úplné řešení z jednoho zdroje.

HUNTSVILLE, AL, 18. února 1999 - Intergraph Corporation oznámil podpis dohody s Atlantis Scientific Inc. (ASI) na prodej produktů pro radarové dálkové snímkování na platformě Windows NT (R), které obsahují EarthView APP a EarthView InSAR. Vynikající fotogrammetrie Intergraphu a řešení pro dálkové snímkování kombinované s produkty od ASI přinese uživatelům produktů společnosti Intergraph kompaktní řešení. Velké mapované prostory nyní získají jedno řešení pro fotogrammetrii, mapování, GIS, dálkové snímání a tvorbu radarových snímků.

Uživatelé, kteří používají produkty Intergraphu pro zpracování obrazové informace, jako je I/RAS C, Image Analyst a Image Viewer mohou vytvářet mapové listy a jednoduše začlenit radarová data do jejich ukázek pro stavebnictví, GIS nebo plánovaných projektů. "Vybrali jsme Atlantis Scientific, protože nabízejí produkty radarového dálkového snímkování nejsnáze dostupné a nejblíže naší uživatelsky zaměřené filozofii", řekl Lewis Grahan executive vice president of Intergraph's Mapping and Geoengineering division.

"Dohromady můžeme nabízet kompletní obrazové řešení, které nemá v průmyslu obdobu". "Navíc k prospěchu celkového řešení přispěje odbornost Intergraphu v poskytování pracovních mapových řešení", řekl Patrick McConnell, president of Atlantis Scientific.

Tento produkt nabízený od ASI dovolí uživatelům vytvářet GeoTIFF obrázky a standardní DTM formáty tak, že mohou být používány v kombinaci s nástroji společnosti Intergraph pro optické dálkové snímání, obrazové mapování, fotogrammetrii, stavařské nebo GIS produkty.EarthView APP
APP (Advanced Precision Processor) vytváří přesné SAR (Synthetic Aperture Radar) obrazy použitím neupravených signálních dat jako vstupu. Procesor bude vkládat data ze senzorů ERS-1, ERS-2, JERS-1, SEASAT, CCRS C/X SAR, ALMAZ a RADARSAT. Schopnost běžně zpracovat nezpracovaná signální data dovoluje uživatelům vytvářet obrazy tak, že zdůrazní prvky, které jsou důležité pro jednotlivé aplikace jako jsou protilehlé snímky od pozemní stanice, které jsou rovnoměrně zpracovávány pro hlavní použití. Zpracování je flexibilní a uživatel pracuje se základní konfigurací pro začátečníky nebo operátory, anebo s výhodnou konfigurací pro zkušené uživatele. Optimalizované přídavné moduly jsou dostupné pro speciálně určené aplikace.

EarthView InSAR
InSAR (Interferometric SAR) byl uznán jako technika, která může být použita pro detekci velkých měřítkových deformací a jemných změn na zemském povrchu. EarthView InSAR přijímá páry obrazů ERS-1, ERS-2, ERS-Tandem, JERS-1 a RADARSAT SLC (single look complex) a produkuje velmi vysoké rozlišení výšky, výškových změn, změn ploch, pohyb ploch a další speciální měření na zemském povrchu. Aplikace zahrnuje generaci Digital Elevation Models (DEM's), pro detekci a monitorování deformací způsobených zemětřesením, monitorování zemské kůry, vulkanické pohyby, pohyby zemských desek a jejich vzdouvání.
Informace o firmě Intergraph

Intergraph Corporation je největší světová firma specializovaná na dodávání interaktivních grafických počítačových systémů - od jednotlivých individuálních řešení až po integrované celopodnikové systémy. V roce 1999 slaví 30. výročí od svého založení v roce 1969. Firma Intergraph Corporation již po tři desetiletí vyvíjí a dodává integrovaná softwarová řešení pro zpracovatelský a chemický průmysl, správu dopravních sítí, státní a místní správu a správu inženýrských sítí. Firma poskytuje základní systémový software a specializované aplikace, stejně jako školení, podporu a projektové služby. Akcie firmy se obchodují na The Nasdaq Stock Market pod označením INGR.. Více informací najdete na webovské stránce http://www.intergraph.com.

Intergraph ČR je zastoupením Intergraph Corporation pro Českou republiku, Slovenskou republiku a oblast jihovýchodní Evropy. Zaměřuje se na oblasti státní a místní správy, inženýrských sítí, dopravy, zpracovatelského a chemického průmyslu. Přináší kompletní nabídku software, hardware, a služeb potřebných pro úspěšná řešení uživatelů - softwarovou a hardwarovou údržbu, školení a projektové služby. Více informací najdete na webovské adrese http:// www.intergraph.cz.

# # #

Intergraph je registrovaná ochranná známka firmy Intergraph Corporation. Ostatní jména a značky jsou ochrannými známkami svých příslušných majitelů.

Informace o formě Atlantis Scientific 

Atlantis Scientific Inc. má světovou pozici v oboru dálkového snímkování a poskytuje koncová řešení podle požadavků zákazníka. Služby Atlantisu uživatelům zahrnují vývoj softwarových nástrojů pro zpracování radarových dat a jejich analýzu. Společnost také poskytuje daňové služby přes divizi EOServ©. Další informace získáte na http://www.atlsci.com.