Doc. Ing. Vladimír Radouch, CSc.

foto
Osobnost na:
narození: 18.2.1932   (87)
email: radouch@geodesie.cvut.cz
kontaktní adresa: Heřmanova 1
170 00 Praha 7
Pracoviště:
škola: FSv ČVUT - katedra vyšší geodézie
Tuto službu vám přináší:

[Home Page Geoinformace]

Odborné studium
Odborný životopis
Zájmy
Průvodní text
Publikační činnost

Datum poslední aktualizace: 11.2.2017 Informace o projektu KDO JE KDO.
Editor stránky: Jan Vaněk   editovat Publikovaná data mají pouze informativní charakter
Poslat připomínku: editorovi a redakci a často nemusí být aktuální. Děkujeme za doplnění.