geoinformační křižovatka     Geodézie a kartografie v dopravě 2019     Podpořte vydávání časopisu a Webu Zeměměřiče