[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Bonrepos

Bonrepos

Sponzor stránky
Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS

Podpora pomocí SMS

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS. Předem děkujeme.

Diář 1998

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Historie diáře:
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016

LEDEN

 • 26.-28.1. (Ostrava) - GIS Ostrava '98
 • Pořádá VŠB-TU Ostrava, Tel: 069/699443, Fax: 069/6918581, E-mail: dagmar.adamkova@vsb.cz

ÚNOR

 • 16. 2. (Praha) -Zpracování měřičské dokumentace kabelu TELECOM v systému KOKEŠ a následné konverze do DGN formátu - pracovní seminář firmy GEPRO.
 • Pro podrobnější informace klikejte ZDE
 • 20. 2. (PRAHA, ČVÚT)– Internet pro geodetickou veřejnost (seminář o využití Internetu v geodetické praxi).
 • Pořádá VÚGTK a Katedra M+K FSv, tel.: 02/68 57 346 linka 326.
 • 21. 2. (Praha) – 5. sjezd ČSGK.
 • Pořádá Rada ČSGK, tel.: 02/21 08 23 74

BŘEZEN

 • 5.3. (Hradec Králové) - GIS na vašem stole? Seminář zaměřený na využití geografických informačních systémů
 • pořádaný společnostmi GEOS a INTERGRAPH ČR v sále GENA KLUB (3. patro) sídle firmy GEOS, Hradecká 1151. Začátek 9.00. Informace: tel. 049/5210731.
 • 10.-12.3. (Praha, KD Eden) - Geomatica 98 4. ročník mezinárodní specializované výstavy geodézie, geoinformatiky a geotechniky.
 • Pořádá Re-Geo, Tel: 02/23 27 900, Fax: 02/23 23 462
 • 19. 3. (TŘEBÍČ) – Pozemkové úpravy – IV (celostátní seminář – výklad nového zákona č. 218/97 Sb. atd).
 • Informace ing. Kolman, tel.: 0618/ 84 07 11
  .
 • 19. 3. (PARDUBICE) – Regionální setkání zeměměřických odborníků (též seminář k novele Vyhlášky č. 190/96 Sb.).
 • Pořádá KGK, tel.: 040/60 24 214 - pí. Zárubová
  v uvedeném termínu nekoná a překládá se na pozdější termín. Informace O40/60 24 214.
 • 26. 3. (PRAHA) – Právní vztahy k nemovitostem ve světle nových právních předpisů (seminář).
 • Pořádá VÚGTK, tel.: 02/68 57 346 linka 326.

DUBEN

 • 16. 4. (Opava) Mezinárodní seminář k problematice katastru a k oceňování nemovitostí.
 • Pořádá Technická universita Opava a Český svaz geodetů a kartografů. Misto konání: 9:00 - 16:00 hod, Hvězdárna a planetárium Krásné Pole u Ostravy. Bezplatné
  (NEOVĚŘENO)
 • 21. - 23.4. (Banská Bystrica) GIS ’98 Banská Bystrica - Mezinárodní výstava a seminář - Geografické a městské informační systémy
 • Kontakt: MEEN, s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica. Tel/Fax: (421-88)-743 372-73, 743 356, E-mail:meen@pcb.sk
 • 21. - 25. 4. (Brno) - IBF - mezinárodní stavební veletrh a URBIS - mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst.
 • Pořádá BVV - tel. 05/41152816, E-mail: mstv@bvv.cz
 • 22. 4. (Praha) - SEMINÁŘ NA TÉMA OPEN GIS
 • Cílem semináře je seznámit širší veřejnost s problematikou Open GIS a s přístupem jednotlivých producentů GIS systémů k danému tématu. Součástí semináře bude seznámení s výsledky jednání technické komise Open GIS, která se konala ve dnech 9.- 13. února 1998 v Mnichově. Na seminář je vstup volný.
  11 - 14 hod. na adrese: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, místnost C 219
  Pořádají: Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT a katedra geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s CAGI. Podrobnější informace na adrese: Help Service - Mapping s.r.o., P.O. BOX 130, Preslova 12, 150 21 Praha 5, případně E-mail: mapping@topol.cz
 • 23. 4. (Brno) – Seminář: Aplikace metod inženýrské geodezie ve výstavbě. (Výšková budova BVV).
 • Kontakt ČSGK a Spolek zeměměřičů Brno
  .
 • 27. 4. (Praha) -Zpracování měřičské dokumentace kabelů TELECOM v systému KOKEŠ a následné konverze do DGN formátu - pracovní seminář firmy GEPRO.
 • Pro podrobnější informace klikejte ZDE
 • 27. 4. (BRNO) - SEMINÁŘ NA TÉMA OPEN GIS
 • Cílem semináře je seznámit širší veřejnost s problematikou Open GIS a s přístupem jednotlivých producentů GIS systémů k danému tématu. Součástí semináře bude seznámení s výsledky jednání technické komise Open GIS, která se konala ve dnech 9.- 13. února 1998 v Mnichově. Na seminář je vstup volný.
  11 - 14 hod. na adrese: Žerotínovo nám. 9, Kounicův palác, Kounicův sál
  Pořádají: Katedra mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT a katedra geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s CAGI. Podrobnější informace na adrese: Help Service - Mapping s.r.o., P.O. BOX 130, Preslova 12, 150 21 Praha 5, případně E-mail: mapping@topol.cz

KVĚTEN

 • 19. 5. (SEČ) – GIS ve státní správě Tisková konference DIGITAL, ARCDATA
 • 19.-22. 5. (Brno) - EMBAX-PRINT Mezinárodní veletrh obalové, tiskařské techniky a reprografie.
 • 26.-28.5.1998 (PRAHA) - ROADWARE '98 Mezinárodní silniční veletrh ve Veletržním paláci.
 • Pořádá agentura VIACO.

ČERVEN

 • 9.-11. 6. (PRAHA) – COMNET PRAGUE '98 6. mezinárodní veletrh a konference komunikačních a síťových technologií. (Výstaviště Praha).
 • 10.-12. 6. (SEČ) – Kolik tváří má fotogrammetrie,
 • ing. Tomáš Babický, tel.: 0603/21 78 55, tel./fax: 0443/225 22.
 • 10.-12. 6. (SEČ) – GIS ve státní správě
 • Pořádá OÚ Chrudim
  .
 • 28.6. - 1.7. SerieBrno GIS Prostorové informační infrastruktury pro 21. století, Mezinárodní konference
 • Pořádá: Laboratoř geoinformatiky a kartografie, Katedra geografie, PřF, MU Brno ve spolupráci s ICA a CAGI.
  Zaměření: Digitální kartografie (sběr a pořizování dat, databáze, údržba a aktualizace, používání geodat, standardy), Open-GIS (interoperabilita, sítě, distribuované versus centralizované systémy), distribuce a vizualizace dat (přístup k datům, cenová politika, prevence zneužití dat, GPS a geoinformace), národní, kontinentální a globální infrastruktury geografické informace (vývoj doma a ve světě, aktivity EU).
  Kontakt: Laboratoř geoinformatiky a kartografie, MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Tel: (420-5) 42 128 276, 318, 316, 311 Fax: (420-5) 42 128 300 nebo 301 E-mail:gis98@porthos.geogr.muni.cz http://www.geogr.muni.cz/gis

ČERVENEC

 • 18. – 25. 7. (Brighton, Anglie) – Kongres FIG (zájezd Spolku zeměměřičů Brno).
 • Informace ing. Kolman, tel.: 0618/ 84 07 11.

SRPEN


ZÁŘÍ

 • 8. 9. (Pardubice) - Diskusní seminář k novele vzhlášky č. 190/96
 • Pořádá: Komora geodetů a kartografů - východočeský region ve spolupráci se ZKI a KÚ1 v Pardubicích.
  Místo konání: Velký sál Domu techniky Pardubice (Agro banka), nám. Republiky 2686.
 • 12. 9. (Litoměřice) - 34. GEODESIA RELLYE - ŠKOLENÍ
 • Místo konání: sál Hotelu**** SALVA GUARD Litoměřice, vstupné: zdarma, délka školení 120 až 180 minut.
  Vybavení účastníků: psací potřeby.
 • 14. - 16. 9. (Jestřebí) - 8. mezinárodní konference pozemkových úprav '98
 • 23. - 26. 9. (Weisenbaden, SRN) - 82. Geodetentag

ŘÍJEN


LISTOPAD

 • 2.-3. 11. (BRNO) – 35. Mezinárodní geodetické informační dny. (Spolek zeměměřičů Brno),
 • Přihlášky: SYMMA - pí Martínková, tel. a fax: 05/41213800. Podrobnosti ZDE

PROSINEC

 • 9. 12. v 17,00 hod. (PRAHA) – Den otevřených dveří. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4 - Nusle (dříve Zborovská 45, Praha 5) zve všechny zájemce o studium pozemního stavitelství na Den otevřených dveří
 • Informace na tel. čísle 02/42 05 41-5