[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Bonrepos

Bonrepos

Sponzor stránky
Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS

Podpora pomocí SMS

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS. Předem děkujeme.

Diář 2000

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Historie diáře:
1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016

Leden

 • 22.- 26.1.2000 (Ostrava) - GIS... Ostrava 2000
 • Místo konání: porubský areál VŠB-TU Ostrava
  Pořádá: VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut ekonomiky a systémů řízení a ČAGI
  Kontakt: D. Adámková, tel.: 069/699 4443, fax: 069/691 8589, dagmar.adamkova@vsb.cz

Únor

 • 14.2.2000 (Praha) - GIS pro mobilní klienty - Seminář pro rozvodné společnosti vodovody a kanalizace, plynárenství, teplárenství, energetika
 • Pořádá: Autodesk, ORACLE, Sitewell
  Kontakt: Celá pozvánka ZDE
 • 15.2.2000 (Brno) - GPS a speciální geodetické práce - seminář s mezinárodní účastí
 • Místo konání: Ústav geodezie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno,
  Kdy: 9:30
  Kontakt: Ústav geodezie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno,
  tel.: 05/41 14 72 01, fax: 05/41 14 72 18
  Email: gdbur@fce.vutbr.cz
 • 22.- 24.2.2000 (Seč) - Seč 2000
 • Kontakt: www.tpro.cz/sec2000
 • 23.2.2000 (Praha) - Změny v předpisech upravujících geodetické práce - odborný seminář
 • Místo konání: Obvodní úřad Praha 8, Zenklova 43/147, Praha 8 - Libeň
  Kdy: Zahájení v 9:00 hod., prezentace od 8:00, ukončení v 15:00 hod.
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Březen

 • 14.3.2000 (Pardubice) - Tvorba, aktualizace a správa digitální technické mapy - informativní seminář
 • Místo konání: Dům techniky Pardubice
  Kdy: 9:00 (8:00 prezentace)
  Pořádá: správci inženýrských sítí východních čech
  Kontakt: (Koordinátor:)
  GEOVAP, spol. s r.o.
  Čechovo nábřeží 1790
  530 03 Pardubice
  
   Tel: 040-60 24 214
   Fax: 040-62 10 314
  
 • 15.3.2000 (Praha) - Geometrický plán - (navazující na seminář pořádaný dne 16.9.1999)
 • Místo konání: Obvodní úřad Praha 8, Zenklova 43/147, Praha 8 - Libeň
  Kdy: Zahájení v 9:00, prezentace od 8:00, ukončení v 15:00 hod.
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1
 • 16.3.2000 (Třebíč) - Pozemkové úpravy VI. - celostátní odborný seminář
 • Místo konání: velký sál FÓRUM, Masarykovo nám. 12
  Kdy: 8:00 - 14:00
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: Katastrální úřad v Třebíči, Jungmannova 2, 674 01 Třebíč
 • 21.- 22.3.2000 (Praha) - PREZENTAČNÍ DNY PRAHA 2000 - geodetické techniky a geodetických programů
 • Místo konání: Vstupní atrium budovy Stavební fakulty ČVUT Thákurova 7 Praha 6 Dejvice
  Kdy: 9:00 - 16:00
  Pořádá: GEFOS, a.s., GEODIS BRNO, s.r.o., GEOTRONICS Praha, s.r.o., GEUS, s.r.o., SOKKIA, s.r.o. za laskavé podpory oboru geodezie a kartografie FSv ČVUT v Praze
  Kontakt: INFO
 • 23.3.2000 (Brno) - Geoinformační systémy a jejich využití v AČR - konference
 • Místo konání: VA v Brně, Kounicova 44, Aula 299
  Kdy: 8:45 - 18:00
  Pořádá: Katedra vojenských informací o území fakulty vojensko technické druhů vojsk
  a
  katedra řízení komunikačních systémů fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně
  Kontakt: pplk. Ing. Marian Libanský, CSc.
  katedra vojenských informací o území, Vojenská akademie v Brně
  Kounicova 65, 612 00 Brno
  tel: 05/4118 p6608
  E-mail: marian.rybansky@vabo.cz
 • 30.3.2000 (Průhomice u Prahy) - by/S@T technologie současnosti s velikou budoucností - síť pevných referenčních stanic DGPS - Sympozium
 • Místo konání: KONGRESOVÉ a VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Průhonice u Prahy
  Kdy: 10:00 - 15:00
  Pořádá: by/S@T
  Kontakt: KONGRESOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Průhonice u Prahy
  Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
  Spojení z Prahy MHD: Metro trasa "C", Opatov, č. autobusu 324 a 325

Duben

 • 18.- 20.4.2000 (Praha) - Prague Internet World - Mezinárodní výstava a doprovodná konference
 • Místo konání: Veletržní palác
  Pořádá: M.I.A. www.mia.cz

Květen

 • 10.- 18.5.2000 (10.5. Bratislava, 11.5. Brno, hotel Voroněž, 17.5. Teplice, hotel Panorama, 18.5. Praha, hotel Olšanka) - Plný ATLAS programů - - předváděcí turné firmy ATLAS
 • Místo konání: 10.5. Bratislava, 11.5. Brno, hotel Voroněž, 17.5. Teplice, hotel Panorama, 18.5. Praha, hotel Olšanka
  Pořádá: Pořádá: ATLAS spol. s r.o.
  Kontakt: ATLAS, tel. 02/766085, fax 02/767426, E-mail: dmt@atlasltd.cz
 • 21.- 26.5.2000 (Praha) - FIG Working Week Praha 2000 - Podrobný program ZDE
 • Místo konání: Praha
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: sekretariát konference: Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel.:02/24 21 06 50, -06 52, -07 35, fax: 02/24 21 21 03 http://www.fig2000.cz http://www.zememeric.cz/CSGK/FIG2000
 • 25.- 26.5.2000 (Praha) - FIG Working Week Praha 2000 - Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
 • Místo konání: Budova zeměměřičských a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 umístění na mapě
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: sekretariát konference: Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel.:02/24 21 06 50, -06 52, -07 35, fax: 02/24 21 21 03 http://www.fig2000.cz http://www.zememeric.cz/CSGK/FIG2000

Červen

 • 26.- 27.6.2000 (Praha) - Informační technologie ve stavebnictví 2000 - konference s mezinárodní účastí
 • Místo konání: Stavební fakulta ČVUT
  Pořádá: Stavební fakulta ČVUT Praha, VUT Brno, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a IFMA CZ
  Kontakt: E-mail: konference@ika.cz
  www.aec2000.cz

Červenec


Srpen


Září

 • 11.- 13.9.2000 (Jestřábí (Lipno)) - 10. mezinárodní konference pozemkových úprav (PÚ) - Odborná konference
 • Místo konání: Jestříbí (Lipno)
  Pořádá: Ministerstvo zemědělství ČR, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Sekce pozemkových úprav České zemědělské společnosti, Společnost Antonína Švehly, o.p.s.
  Kontakt: Česká zemědělská společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
 • 11.9.2000 (Praha) - Valná hromada Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory)
 • Místo konání: Kongresový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1
  Kdy: 10:00
  Kontakt: http://www.zememeric.cz/6+7-00/hromada.html
 • 19.9.2000 (Praha) - Informační systém katastru nemovitostí - seminář
 • Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ing. Vaingát, sekretariát ČSGK, tel/fax: 02/21082374

Říjen

 • 6.10.2000 (Praha) - * Výklad novelizace stavebniho zakona * Predpisy z oblasti zeměměřictví na stavbách * Metrologické požadavky při měřických pracích na stavbách - odborný seminář
 • Místo konání: Zenklova 43147
  Pořádá: VÚGTK
  Kontakt: www.vugtk.cz
 • 12.- 17.10.2000 (Hannover) - Intergeo - světová výstava, zájezd Spolku zeměměřičů Brno
 • Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel: 0618/840714, kutrebic@enet.cz
 • 13.- 15.10.2000 (Litoměřice a okolí) - 36. Geodesia rallye ČR - GEOS-Opel-Tour 2000
 • Pořádá: Geos Litoměřice
  Kontakt: Internetovou adresu: www.geos.cz
 • 25.- 26.10.2000 (Brno) - Intergraph Geoforum cs 2000
 • Místo konání: hotel International Brno
  Pořádá: Intergraph ČR, s.r.o. Podbabská 20, 160 46 Praha 6
  Kontakt: Internetovou adresu: www.intergraph.cz E-mail: info@intergraph.cz
 • 26.10.2000 (Třebíč) - Katastr nemovitostí - ISKN - novinky právní praxe
 • Pořádá: KÚ Třebíč
  Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel 0618/840714, kutrebic@enet.cz
 • 31.10.2000 (Praha) - České předběžné technické normy pro geografickou informaci - odborný seminář
 • Místo konání: Kongresový sál ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Česká společnost pro technickou normalizaci, Český normalizační institut a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  Kontakt: http://www.zememeric.cz/6+7-00/normy.html

Listopad

 • 7.11.2000 (Praha) - Zkušenosti z dokončování pozemkových úprav a spolupráce s KÚ - seminář
 • Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ing. Vaignát, sekretariát ČSGK, tel/fax: 02/21082374
 • 14.- 15.11.2000 (Seč u Chrudimi) - 6. setkání uživatelů - Seč 2000 - společnosti ATLAS s.r.o. a GEPRO s.r.o.
 • Kontakt: GEPRO, Mgr. Milan Kučera, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, tel/fax: 02/57313328, milan.kucera@gepro.cz www.gepro.cz
 • 15.11.2000Označte si v kalendáři 15. listopad 2000 jako GIS Day. Po úspěšném prvním ročníku GIS Day, který byl vyhlášen na 19. listopad 1999, americké společnosti geografů, "National Geographic Society" a "Association of American Geographers" stanovili termín druhého ročníku GIS Day 2000 - středu 15. listopadu 2000.
 • Kontakt: http://atlas.arcdata.cz/arcdata/start.html?akce/akce_uvod/akce_gisday
 • 22.11.2000 (Praha) - Autodesk MapGuide 5 a Oracle 8i Spatial - Konkurenční výhoda při správě geoprostorových informací - Rozvodné společnosti a státní správa - dopoledne Telekomunikace - odpoledne
 • Místo konání: Praha 2, Škrétova 12, prostory Oracle Czech, s.r.o.
  Kdy: 9,00 nebo 13,30 hod
  Pořádá: Autodesk a Oracle
  Kontakt: www.autodesk.cz
 • 24.11.2000 (Brno) - Digitalizace katastrálních map - v teorii a praxi
 • Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: www.zememeric.cz/vestnik
 • 25.11.2000 (Brno) - Sjezd Ceskeho svazu geodetů a kartografů
 • Kontakt: www.zememeric.cz/vestnik

Prosinec

 • 6.12.2000 (Praha) - Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ - seminář fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země
 • Místo konání: v prostorách Fakulty stavební, ČVUT Praha
  Kdy: 10 hodin
  Pořádá: Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ
  Kontakt: Internetovou adresu: http://www.zememeric.cz/11-00/seminar-fotka.htm
 • 21.- 24.1.2001 (Ostrava) - GIS... Ostrava 2001 - VIII. ročník mezinárodní konference
 • Kontakt: Dagmar Adámková, VŠB TU Ostrava, tel: 069/6994443
 • 22.3.2001 (Třebíč) - Pozemkové úpravy - VII. celostátní seminář a výstava
 • Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel: 0618/840714, kutrebic@enet.cz